Oxyferriscorbone (Sopharma), Oxyferriscorbone sodique (Theraplix)

Лекарствени форми: Amp. (сухи) x 30 mg + amp. разтворител - стерилен физиологичен разтвор.

Действие: Оксиферискорбон съдържа дву- и тривалентно желязо в комплекс с натриеви соли на гулонова и алксанова киселина. Притежава силно противовъзпалително, обезболяващо и регенериращо действие. Нормализира киселинноста на стомашния сок, субективните оплаквания на болните бързо намаляват и изчезват, апетитът се възстановява. Големината на язвената ниша намалява до затваряне при някои болни.

Показания: Стомашна и дуоденална язва, пептична язва, хиатус-херния, гастрити.

Особености на приложение и дозировка: При стомашна язва се провежда ударно лечение с 1 - 2 ампули дневно, мускулно или венозно в продължение на 15 - 20 дни. След почивка от 20 дни курсът на лечението се повтаря. Продължителното лечение трае до 1 година, като са правят по 15 инжекции по 1 ампула дневно, отначало всеки месец, а след това през 2 или 3 месеца. При дуоденална язва ударното лечение се провежда с по 1 ампула дневно в продължение на 6 - 8 седмици. Поддържащото лечение продължава 2 години, като се провеждат 10 - 15 дневни курсове всеки месец.

Особености на употреба: Ампулите се разтварят в 2 - 3 ml физиологичен разтвор и се инжектират мускулно или венозно. Лечението се започва с половин ампула за изпитване на чувствителността.

Взаимодействие с други лекарства: Да не се смесва в една спринцовка с Vit. C, броматропин, калциеви и магнезиеви соли.

 

Реклама