Pamidronate natrium (DCI)

Синоними: Aredia (Novartis).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, лактация, деца.
Транзиторна хипертермия, която настъпва най-често на втория ден от лечението и продължава 24 – 48 h, без клинични последици. Намаление на циркулиращите лимфоцити в продължение на няколко дни, изглежда без последици.
Да не се прилага едновремнно с други дифосфонати, митрамицин или други средства за лечение на хиперкалциемия поради вероятност от потенциране на антирезорбционния ефект.
разтворът за венозна перфузия се приготвя ex tempore, като веднага след отварянето и, ампулата се разрежда с изотоничен разтвор на NaCl или със Serum Glucosae 5%. Ако максималната курсова доза от 90 mg се внася в дена единствена перфузия тя трябва да се разреди най-малко с 1 l разтвор. Памидронатът не бива да се разрежда с разтвори съдържащи калций. Не бива да се инжектира “en bolus”, защото причинява тежки локални реакции – тромбофлебити на мястото на инжектирането!!
Преди и по време на лечението пациентите трябва да бъдат адекватно хидратирани. Началното лечение се провежда, като цялата доза за един лечебен курс може да се внесе с една-единствена венозна перфузия в продължение на 24 h или да се разпредели на 2 – 3 последователни дневни дози от по 15 – 30 mg, внесени с венозна перфузия за 2 – 6 h. Общата доза, която се препоръчва за едни лечебен курс, е функция от стойностите на изходната калциемия. При инициална калциемия до 3 mmol/l общата курсова доза е 15 – 30 mg; при 3,0 – 3,5 mmol/l – 30 до 60 mg;при 3,5 – 4,0 mmol/l – 60 до 90 mg и над 4,0 mmol/l – 90 mg. Ако няма достатъчен ефект от началото на лечението или ако хипрекалциемията рецидивира, лечението може да се повтори, но общата курсова доза не бива да надминава 90mg.
Лечение на тежки хипрекалциемии с малигнен произход със или без костни метастази.
Натриевият памидронат е мощен инхибитор на остеокластичната костна резорбция. Клетъчните механизми на неговата остекластична актвиност не са осветлени. In vitro той потиска образуването и разтварянето на калциевите апатитни кристали. Под негово въздействие се променят биохимичните параметри, които отразяват намалението на костната резорбция и нормализирането на калциемията: намаление на хидроксиполинурията, на калциурията, на фосфатурията и на фасфатемията. Ако съществува бъбречна недостатъчност, тя се подобрява поради снижаване на калциемията, което води до намаление на креатиниемията. Около 20% от еднократно внесената доза от натриев памидронат се открива след 24 h непроменен с урината, докато останалите 80% се разпределят в костите и меките тъкани. Полуживотът на елиминацията му от костите се изчислява на около 300 дни.
Amp.x 15 mg/5ml.
 

Реклама