Pantoprazole (DCI)

Синоними: Eupantol (Byk).

Лекарствени форми: Tabl. x 40 mg.

Действие: Pantoprazole е нов високоспецифичен инхибитор на протонната помпа, който се характеризира с максимална бионаличност още от първото внасяне и с голяма бързина на действието при лечение на рефлуксен езофагит, еволютивна стомашна и дуоденална язва и за ерадикация на Helicobacter pylori.

Показания: В комбинация с двойна антибиотична терапия е показан за ерадикация на Helicobacter pylori в случаите на доказана ендоскопски и бактериологично гастро-дуоденална язва, рефлуксен езофагит с ендоскопски доказани ерозии или улцерации.

Особености на приложение и дозировка: За ерадикация на Helicobacter pylori се препоръчва една от следните терапевтични схеми:

  • По 1 таблетка от 40 mg пантопразол сутрин и вечер в комбинация с Clarithromicine по 500 mgсутрин и вечер и Amoxicilline по 1000 mg сутрин и вечер в продължение на 7 дни;

  • По 1 таблетка от 40 mg пантопразол сутрин и вечер в комбинация с Clarithromicine по 500 mg сутрин и вечер и Metronidazole или Tinidazole по 500 mg сутрин и вечер в продължение на 7 дни;

  • Пантопропазол по 1 таблетка от 40 mg сутрин и вечер в комбинация с Amoxicilline по 1000 mg сутрин и вечер и Metronidazole или Tinidazole по 500 mg сутрин и вечер в продължение на 7 дни;

Терапията, проведена по една от тези схеми, се последва от лечение само с пантопразол по 40 mg дневно в продължение на 3 седмици при еволютивна дуоденална язва и 3 до 7 седмици при еволютивна стомашна язва. Ефективността от лечението зависи от спазването на дозировката в терапевтичната схема, особено през първите 7 дни и на продължителността на лечебния курс - 4 седмици при дуоденалната язва и 4 до 8 седмици при стомашна.

При рефлуксен езофагит пантопразолът се прилага по 40 mg дневно в продължение на 4 седмици и евентуално един втори курс от 4 седмици в същата дозировка, в зависимост от резултатите от едноскопското изследване.

Странични ефекти:

Противопоказания:

През първите 3 месеца на бременността, по време на кърмене, при чернодробна недостатъчност, свръхчувствителност към препарата, внимателно трябва да се прилага при деца. 
В редки случаи се наблюдават главоболие, диария, пруритус, зачервяване на кожата и вертигинозни прояви. Наблюдаваните редки случаи на гинекомастия и в изключителни случаи на хипонатремия при лечение с други инхибитори на протонната помпа, до сега не са отбелязани при лечение с пантопразол.
 

Реклама