Papaverine codecarboxylatum (DCI)

Синоними: Albatran (Beaufour).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

  • артериити на долните крайници;

- мозъчно-съдова болест с намаление на паметта, на способността за концентрация на вниманието, на интелекта и други;

  • диабетна микроангиопатия;

  • при вестибуларни нарушения от исхемичен прозход;

  • исхемични прояви в сферата на офталмологията.

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Прилага се по 4 – 6 таблетки дневно в 2 или 3 приема. Може да се комбинира при необходимост с антихипертензивни средства.
Повишено интракраниално налягане, нарушения в сърдечната проводимост, паркинсонов синдром, лекуван или не с леводопа.
Не трябва да се дава едновременно с леводопа, тъй като намалява ефекта на последния.
Рядко тахикардия и вазомоторни прояви, сомнолентност, диспептични прояви, констипация. При продължително лечение може да се развият чернодробни увреждания, които са реверзибилни след спиране на лечението.
Прилага се за лечение на:
Папавериновият кодекарбоксилат има спазмолитичен ефект върху съдовата стена, който е с 50 % по-голям, отколкото този на папавериновия хидрохлорид. Освен това кодекарбоксилазата, която е биологично активна форма на Vit. B6, притежава метаболитни свойства. Известно е, че при атеросклероза има дефицит на Vit. B6. На нивото на мозъчните съдове действието на препарата албатран се изразява в увеличаване на кръвния дебит и консумацията на кислород. Той повишава устойчивостта на мозъка спрямо хипоксията и скъсява времето на възстановяване. На нивото на коронарните съдове увеличава коронарния дебит 3 пъти повече, отколкото папавериновия хидрохлорид и противно на последния не ускорява сърдечната дейност. На нивото на бъбречните съдове той повишава бъбречния кръвоток и гломерулната филтрация и повишава устойчивостта на бъбречната тъкан спрямо увеличената поради хипоксията ензимна активност. Абсорбцията му в гастро-интестиналния тракт става постепенно, което позволява плазмената концентрация на папаверина да се задържи на високо ниво в продължение на повече от 8 h.
Tabl. x 100 mg.
 

Реклама