Parathyreoidin (DCI) = Parathormon

Синоними: Extractum glandulae parathyreoideae (Pharmachim).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Хиперкалциемия.
При свръхдозиране лесно настъпва хиперкалциемия.
При остра паратиреопривна тетания се инжектират подкожно или мускулно по 100 UI на всеки 8 h . Благоприятният ефект се проявява след няколко часа и достига максимум след 8 – 18 h . За поддържане нивото на калция в кръвта се инжектират по 20 – 40 UI на всеки 12 h под контрол на калциемията.
20 – 40 UI дневно.
Тежки пристъпи на остра постоперативна паратиреопривна терапия, хипопаратиреоза, различни форми на тетания, спазмофилия, хипокалциемия.
Главната функция на ПТХ е да поддържа калциевата хомеостаза, а основните органи-мишени на действието му са костите и бъбреците. Билогичното му действие върху костната тъкан се изразява в стимулиране на остеобластите и новообразуване на костната тъкан, от една страна, а от друга – в увеличаване броя и активността на остеокластите, които отделят лизозомни ензими, вследствие на което се разграждат хидроксиапатитните кристали, повишава се костната резорбция и се освобождава калций и фосфор. Главен ефект от въздействието на ПТХ върху бъбреците е намалената реабсорбция на фосфатите в проксималния тубул, което води до увеличаване на фракционната им екскреция. Същевременно ПТХ повишава реабсорбцията на калция в дисталния тубул и намалява екскрецията му с урината. ПТХ ускорява превръщането на 25-хидроксихолекалциферола в 1,25 дихидроксихолекалциферол и повишава чревната абсорбция на калция. Сумарният ефект от действието на ПТХ се изразява в повишение концентрацията на калция и намаление нивото на фосфатите в серума.
Amp.x 20 UI/l ml pro inj.s.c.sive i.m.
 

Реклама