Parbulin

Синоними: Парбулин(НЦЗПБ).

Лекарствени форми:

Сьстав и действие:

Показания: -

- За лечение на: паротитен панкреатит, серозен менингит, орхит и други, лица от мьжки пол, заболели от паротит по време и след пубертета, с оглед предотвратяването на орхит и други усложнения.

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти: Най-често препаратьт се понася без реакции. Понякога може да се развият болезненост и напрежение на мястото на инжектирането и краткотрайно повишаване на температурата. Рядко се изявяват кожни реакции. При многократни крьвопреливания или при прилагане на имуноглобулинови препарати, особено при лица с IgA дефицит, хипогамаглобулинемия или синдром на антителна недостатьчност, би могло да се развие сенсибилизация с анафилактични прояви до шок

Противопоказания:

Непоносимост кьм човешки имуноглобулини. В тези случаи се преценяват рисковете от реакцията и заболяването.
Инжектира се строго мускулно. На алергични лица се прилага под защитата на антихистаминови препарати и кортикостероиди. За профилактика се прилага по 0,3 ml/kg телесна маса, колкото се може по-рано след контакта. За лечение се прилага от 0,3 до 0,5 ml/kg в зависимост от тежестта на заболяването.
За профилактика на контактни лица с болни от паротит: лица от мьжки пол по време на пубертета или в по-кьсна вьзраст неболедували от паротит и деца с контраиндикации за противопаротитна имунизация.
Парбулин е противопаротитен човешки имуноглобулин и представлява разтвор на имунологично активната фракция, изолирана от човешка крьвна плазма. Сьдьржа неколкократно повече противопаротитни антитела в сравнение с нормалния човешки имуноглобулин. В 1 ml от препарата се сьдьржа максимално 180 mg имуноглобулин. Общо протеините са 10 – 18 %, от които най-малко 90 % са имуноглобулини. Разтворьт е изотоничен, с неутрална реакция.
Amp. x 1 ml et x 3 ml.
 

Реклама