Pefloxacine (DCI)

Синоними: Pefloxacin (Unipharm), Peflacine (Roger Bellon), Peflacin (Aventis), Abaktal (Lek).

Лекарствени форми: Tabl. x 400 mg; Amp. x 400 mg pro inj. i.v.

Действие: Пефлоксацинът е синтетичен химиотерапевтик, чието антибактериално действие се осъществява чрез блокиране биосинтезата на ДНК в бактериите посредством инхибиране действието на ДНК в бактериите посредством инхибиране действието на ДНК-гиразата. Спектърът на действието му е твърде широк и освен ентеробактериите обхваща: Haemophilis, Neisseria, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, някои щамове зеленеещи стрептококи, стафилококи, микоплазми и легионели.

Приложен per os, се резорбира вного бързо и достига максимална концентрация в кръвта след 1,5 h. При венозно приложение се получава почти 2 пъти по-голяма серумна концентрация. Плазмения му полуживот е около 12 h. С плазмените протеини се свързва 30%. Метаболизира се в черния дроб чрез деметилизиране и окисление. Има добра дифузия и достига терапевтични концентрации в бронхиалните секрети, цереброспиналната течност, слюнчените жлези, лигавиците, мускулите и други. Излъчва се главно с урината.

Показания: Прилага се за лечение на тежки серумни системни инфекции като септицемии, менингити и индокардити, тежки вътрешболнични инфекции, причинени от устойчиви и метицилин стафилококи, Acinetobacter и Pseudomfnas aeruginosa. Подходящ е за лечение на костни инфекции, инфекции на бъбреците и пикочните пътища.

Обичайна дозировка: 2 x 400 mg/24 h.

Особености на приложение и дозировка: Обичайната дозировка на пефлоксацина е по 400 mg 2 пъти дневно перорално или венозно в продължение на 10 дни. При ХБН не настъпват промени в серумните му концентрации, поради което не се налага промени в дозировката. При чернодробна недостатъчност полуживотът на пефлоксацина се удължава 3 – 5 пъти, което налага съответно коригиране на дозировката му.

Особености на употреба: Фармакокинетиката на пефлоксацина не се влияе от храненето. За венозно приложение ампулата се разрежда с 250 ml Serum Glucosae и се внася капково.

Взаимодействие с други лекарства: Да не се прилага едновременно с Theophylline! При едновременно приложение с алуминиеви и магнезиеви антиацидни препарати абсорбцията му се понижава!

Странични ефекти: Диспептични оплаквания: гадене, гастралгии, повръщане. Кожни алергични прояви. Неврологични смущения: главоболие, нарушение на бодростта, Фотосенсибилизация. При много високи дози – над 1,6 g, може да се развие и тромбоцитопения.

Противопоказания: Свръхчувствителност към квинолонови препарати, бременност, костномозъчна хипоплазия. Поради известен риск от натрупване в хрущялите не съветва приложението му при деца под 15 години.

 

Реклама