Penbutolol (DCI)

Синоними: Betapressine (Roussel), Betapressin (Aventis), Levatol (Read and Carnrick).

Лекарствени форми: Tabl. x 20 mg et x 40 mg.

Действие: Бетапресинът инхибира както бета-1-, така и бета-2-адренорецепторите. Той се фиксира не само върху постсинаптичните, но и върху пресинаптичните рецептори. Под въздействието му физиологичното равновесие на отношението адреналин/нор-адреналин, включително и при усилие, се запазва. Пенбутололът притежава умерена вътрешна симпатикомиметична активност. Няма мембраностабилизиращ ефект. Не упражнява директен кардиодепресивен ефект и повлиява много слабо атрио-вентрикуларната проводимост. Не нарушава въглехидратната обмяна. Има бърза и почти пълна ентерална абсорбция. С плазмените протеини се свързва до 95 %. Началото му на действие варира, максимална плазмена концентрация се получава след 2 – 3 h и има продължителност на действие 20 h.. Метаболизира се в черния дроб и има време на полуживот 5 h. Излъчва се фекалиите и урината. Преминава през плацентата и в майчиното мляко.

Показания: За дълготрайно лечение на артериална хипертензия: есенциална, ренална, ювенилна. За профилактика на ангинозните кризи при ИБС. При хиперкинетичен синдром.

Особености на приложение и дозировка: За дълготрайно лечение на АХ се прилага по една таблетка сутрин. При недостатъчен ефект не се препоръчва увеличаване на дозировката, а прибавянето към лечението на диуретик. Лечението не бива да се прекъсва внезапно.

Взаимодействие с други лекарства: Да не се комбинира с амиодарон поради риск от нарушения в автоматизма и провеждането на импулсите. Едновременното му приложение с верапамил, дилтиазем и антиаритмични средства от клас I А, ако е необходимо, трябва да става внимателно и под строг ЕКГ контрол поради риск от ритъмни и проводни нарушения.

Странични ефекти: Диспептични прояви – гадене, повръщане, гастралгии, диарии. В началото на лечението може да има астенични прояви. Може да се наблюдава синдром на Raynaud и перестезии по крайниците. В някои случаи – тежка брадикардия, хипотензия, AV блок, СН.

Противопоказания: Абсолютни – бронхиална астма, неконтролирана конгестивна СН, високостепенен АV блок, феномен на Raynaud, значителна брадикардия – под 50/min. Релативни – комбинирано приложение с амиодарон.

 

Реклама