Penfluridol (DCI)

Синоними: Semap (G.Richter), Micefal (Spofa), Semap (Janssen), Longorann (KRKA).

Лекарствени форми:

Действие:

Абсорбцията на пенфлуридола след орално приложение е средна и относително бавна. Поради голямата му липофилност, той се отличава с дьльг плазмен полуживот – 126 до 199 h, което определя прилагането му един пьт седмично. Метаболизира се в организма чрез окислително N-деалкилиране и се елиминира предимно като метаболити с урината и фекалиите.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, лактация, паркинсонизьм, ендогенна депресия.
Един до три дни след приемането на поредната доза от препарата може да настьпят прояви на акатизия, което се предотвратява с антипаркинсонови средства, приемани през пьрвите 2 – 3 дни след всяка седмична доза от препарата.
Прилага се по 1 – 3 таблетки от 20 mg по един пьт седмично. При преминаването от активно лечение с друг невролептик след стабилизиране сьстоянието на болния кьм поддьржащо лечение с пенфлуридол, дозата на използвания за активно лечение невролептик се намалява постепенно и се замества с пенфлуридол.
Прилага се за дьлготрайно поддьржащо лечение на хронични психози – хронични делирии и халюцинаторни психози, шизофрения вьв всичките и форми, за подпомогане рехабилитацията и социалната реадаптация на болните след изписването им от стационара.
Пенфлуридольт е невролептик с пролонгирано антипсихотично действие, което продьлжава 7 дни след орално приложение на еднократната доза. Има мощно антиделирантно действие и подчертан дезинхибиращ ефект, поради което намалява и премахва проявите на аутизьм, апрагматизьм и антимормия ( липса на жизнен стимул ) при психично болните. Неговият хипнотичен, седативен и хипотензивен ефект е слабо проявен. Той довежда болните до емоционално проясняване, без да действа сьнотворно и не повлиява нормалната двигателна активност.
Tabl. x 20 mg.
 

Реклама