Pentagastrinum

Синоними: Acignost (Germed), Peptavlon

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

За изследване секреторната функция на стомаха, пентагастринът се прилага подкожно или бавно мускулно в доза 6 микрограма на килограм. Може да се приложи и бавно мускулно, разтворен в изотоничен разтвор на натриев хлорид, с оглед по-прецизно определяне способността на клетките на стомашната лигавица да отделят солна киселина. Стимулирането на стомашната секреция е за около 1 час.
Няма.
Пентагастринът се отличава с много добра поносимост. При подкожно приложение в дози до 6 микрограма на килограм не предизвиква странични ефекти, но при венозно въвеждане е възможно да се наблюдава гадене и повръщане.
Като диагностично средство за изследване секреторната функция на стомаха и продукцията на солна киселина от лигавицата му.
Пентагастринът стимулира пепсиновата секреция и усилва моториката на червата. Има лек активиращ ефект върхуекзокринната функция на панкреаса.Подобрява трофиката на стомашната и дуоденалната лигавица. Силният му стимулиращ ефект върху стомашната секреция е основание за използването му като диагностично средство за определяне секреторните способности на стомашната лигавица. По ефективност и поносимост, той превишава всички известни секреторни възбудители.
ампули.

 

Реклама