Pentazocine (DCI)

Синоними: Fortral (KRKA), Fortalgesic (Winthrop), Fortral (Sanofi-Winthrop).

Лекарствени форми: Tabl. x 25 mg et x 50 mg; Suppos. x 50 mg; Amp. x 30 mg/1 ml et x 60 mg/2 ml pro inj. s.c., i.m.

Действие: Пентазоцинът е синтетичен аналог на морфина с изразено аналгетично действие както при парентерално, така и при перорално приложение. Той е парциален агонист на m -рецепторите и пълен агонист на k 1- и k 2-рецепторите. Не повлиява d -рецепторите. Болкоуспокояващият му ефект е еднакъв с този на морфина, но потиска по-слабо дихателния център и по-рядко води до зависимост и пристрастяване. Действието му настъпва при орално приложение след 20 - 30 min, при мускулно инжектиране - след 15 - 20 min, а при венозно - след 2 - 3 min и продължава 3 - 4 h.

Пентазоцинът се абсорбира добре при перорално приемане. Плазменият му полуживот е 2 - 3 h. Метаболизира се в черния дроб чрез глюкуроконюгиране. Елиминира се с урината като неактивни метаболити. Преминава плацентарната бариера и в майчиното мляко.

Показания: Прилага се при силни болки от различен произход: при травми, оперативни интервенции, злокачествени новообразувания, бъбречни и жлъчни колики, инфаркт на миокарда, тежки невралгии и др.

Особености на приложение и дозировка: При хронични болки се приема per os по 50 mg 3 - 4 пъти дневно. При остри болки се прилага парентерално - подкожно или мускулно по 30 - 60 mg. Венозно се прилага много рядко. Ректално по една свещичка 2 - 3 пъти дневно.

Особености на употреба: Дражетата се прилагат преди ядене. При венозно приложение се налага внимание, защото повишава артериалното налягане!

Взаимодействие с други лекарства: Да не се смесва в една спринцовка с барбитурови препарати! Да не се прилага едновременно с морфин, защото отслабва ефектите на последния!

Странични ефекти: Гадене, повръщане, световъртеж, усилено изпотяване, зачервяване на кожата. По-рядко - сърцебиене, оток на лицето, еуфория, замъгляване на съзнанието, задръжка на урината, потискане на дишането. При венозно инжектиране - възможно развитие на хипертония! Рядко може да доведе до привикване и пристрастяване.

Противопоказания: При черепно-мозъчни травми и повишено вътречерепно налягане. Склонност към гърчове, бременност през първите 3 месеца, деца до 12-годишна възраст, тежка ХБН и чернодробна недостатъчност, при водачи на МПС и работещи на опасни машини.

 

Реклама