Pentosane polysulfate ( DCI )

Синоними: Hemoclar ( Clin Midy ).

Лекарствени форми: Tabl. subling. x 50 mg; Amp. x 100 mg/ 1 ml; Pomade tuba x 30 g.

Действие: Хемокларът е антитромботичен хепариноид. Представлява сулфатен полизахарид с ниска молекулна маса – 4700 далтона, получен по полусинтетичен път чрез сулфатиране на пентозани, извлчени от дървесина на бук. Той притежава антикоагулантни и фибринолитични свойства и активира освобождаването на липопротеинова липаза. Върху коагулацията действа, като инхибира активирането на фактор Х по вътрешната система чрез механизъм, независим от АТ ІІІ. Върху фибринолизата действа, повишавайки фибринолитичната активност на кръвта по два механизма:

  • активиране на вътрешния път на фибринолизата чрез активация на фактор ХІІ;

  • освобождаване на тъканния активатор на плазминогена.

Хемоклар удължава освобождаването на липопротеиновата липаза. Той води също до намаляване на отношението LDL + VLDL/HDL поради намаление на VDLV и LDL и повишение на HDL и на Аро А1 и Аро А2.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Хеморагични диатези, тромбоцитопения, активна гастро-дуоденална язва, мозъчен кръвоизлив, алергия към хепарин
Хеморагични прояви, тромбоцитопении – много рядко. При неспазване на техниката на инжектиране може да се проявят хематоми на мястото на апликацията, много рядко се наблюдават реверзибилни алопеции, кожни алергични прояви, повишаване на трансаминазите.
Налага се предпазливост при едновременното му прилагане с НПВС и тромбоцитн антиагреганти, антивитамини К и декстран 40 поради риск от хеморагии.
Таблетите се приемат сублингвално, като се оставят да се разстопят, без да се сдъвкват или поглъщат.
За лечение на атерогенните дислипопротеинемии и хиперлипопротеинемии се прилага в дневна доза 300 mg, разпределена в 2-3 приема сублингвално. За профилактика на следоперативната тромбоемболична болест се прилага в продължение на 7-8 дни подкожно или мускулно 2 пъти сдневно по 50 mg.
Сублингвално се прилага за лечение на атерогенните дислипопротеинемии и хиперлипопротеинемии и техните атеросклеротични прояви. Мускулно или подкожно се прилага за профилактика и лечение на следоперативната тромбоемболична болест в общата хирургия, онкохирургията и ортопедичната хирургия.
 

Реклама