Periciazine (DCI)

Синоними: Neupleptil ( Specia )

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, лактация, глаукома, аденома на простатата,порфирия, нарушения в хемопоезата. Предпазливо трябва да се прилага на водачи на МПС и работещи с опасни машини. По време на лечението се забранява приемането на алкохолни напитки.
Сомнолентност, сухота в устата, смущения в акомодацията, ретенция на урината, ортостатична хипотензия, които при адаптиране на дозировката намаляват или изчезват.При проодължително лечение може да се развие екстрапирамиден синдром, ендокринни нарушения – импотенция,.фригидитет, аменорея, хиперпролактинемия, гинекомастия, галакторея, повишаване на телесната маса.Много рядко може да се наблюдават фотосенсибилизация, агранулоцитоза, холостатичен иктер.
Засилва хипотензивните ефекти на антихипертензивните стредства, а така също и ефекта на депресивно действащите на ЦНС медикаменти – анестетици, аналгетици, хипонотици, транквилизатори
Прилага се перорално. При състояния на агресивност и тревожност при неврози и хронични психози лечението при възрастни се започва с 5 – 10 mg, като през 2 – 3 дни дозата се повишава до постигане на оптимален терапевтичен ефект, който при възразстните се постига обикновено с дневна доза 40 – 60 мg , разпределена в 2 или 3 приема , като вечерната доза е най-голяма за да се избегне сънливостта през деня. При пациенти в напреднала и старческа възраст дневната доза е по-ниска - около 15 – 30 мg. На деца до 1 годишна вьзраст се дава по 1 мg дневно.За поддържащо лечение на психози с дълга еволюция се дозира при възрастни по 50 – 100 mg дневно, като при някои случаи в началото може да се започне с по-висока доза – до 200 mg дневно.
Прилага се при прояви на агресивност у олигофрени, неуравнесени психотично болни, епилептици, алкохолици, при деца с нарушения в поведението, разстроиства в контактите, натрапливи и други неврози. Прилага се и за поддържаща терапия при психози с дьлга еволюция.
Перициазинът е фенотиазинов невролиптик с пиперидинова странична верига. Антипсихотиччната му активност е по-слаба от тази на хлорпромазина, но има значително по-силен анксиолитичн и антиеметичне ефект.Намалява агресивността и тревожността у психотично болните, без да проявява изразено общо потискащо действие върху ЦНС. По-силно потенцира действието на анестетиците и аналгетиците. Има и собствена аналгетична активност. Антихистаминовата му активност е слаба. Абсорбира се добре в храносмилателния тракт. Преминва хемато-енцефалната бариера и прониква в мозъчните структури и в други органи с богато кравоснабдяване. Метаболизира се в черния дроб и се елиминира с урината и жлъчката.
Caps. x 10 mg; Tabl. x 25 mg; Sol. 1 % fl. x 30 ml ( 1 gtt = 0,25 mg) ; Sol. 4 % fl. x 10 ml et x 30 ml ( 1 gtt = 1 mg ).
 

Реклама