Perindopril (DCI)

Синоними: Prestarium (Server).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Лечението се превежда обикновено с една таблетка от 4mg, приета сутрин нагладно, тъй като храната намалява трансформацията на периндоприла в периндоприлат. След едномесечно лечение, ако няма достатъчен ефект, дозата може да се увеличи максимално до 8 mg дневно, наведнъж сутрин. Комбинирането му с диуретик засилва антихипертензивния ефект. При възрастни пациенти се препоръчва лечението да се започне с дневна доза 2 mg. При ХБН дозировката трябва да се съобрази със стойностите на креатиновия клирънс.
Бременност, лактация, малки деца. Предпазливо трябва да се прилага при болни с реновазална хипертензия и при ХБН.
Комбинирането му с калиеви соли или с калий-задържащи диуретици може да доведе до хиперкалиемия. При предшестващо лечение с диуретици терапията с периндоприл започва с няколко дни по-късно след спиране на диуретиците. Комбинирането му с невролептици или с имипраминови антидепресанти увеличава риска от ортостатична хипотензия.
Рядко се наблюдават: главоболие, лошо настроение, нарушения на съня, астения, вертигинозни прояви, кожни обриви, съхнене на устата, суха дразнеща кашлица. Може да се наблюдава транзиторно повишение на уреята, креатинина и калия в кръвта.
За лечение на АХ и конгестивна сърдечна недостатъчност.
Периндоприлът е инхибитор на АСЕ. Като потиска АСЕ, препаратът и неговия активен метаболит – периндоприлат инхибират конверсията на ангиотензин I и в ангиотензин II, разграждането на брадикинина и намаляват секрецията на алдостерон. Води до увеличаване на простагландиновата синтеза, натриурезата и леко повишава нивото на калия в серума. В резултат се получава вазодилация, периферното съдово съпротивление намалява и АН се понижава. Максималният ефект се получава 4 – 6 h след приемането на еднократна доза. Спадането на АН става бързо и за около един месец се нормализира. Спирането на препарата не се последва от rebound феномен. При продължително лечение се наблюдава обратно развитие на хипертрофията на лявата камера и подобряване на еластицитета на големите съдове. Приет перорално, той се абсорбира много бързо – в продължение на един час, достига пикова концентрация в кръвта на третия час и има продължителност на действие 24 h. Около 20 % от абсорбирането количество се трансформира в активен метаболит – периндоприлат. Останалите пет метаболита са неактивни. Има плазмен полуживот 12 h. Свързва се с плазмените протеини в 30 %. Излъчва се с урината 75 %. Преминава през плацентата и в майчиното мляко.
Tabl. x 2 mg et x 4 mg.
 

Реклама