Peritodialysin (Troyapharm)

Лекарствени форми: Fl. x 1000 ml.

Състав:

 

Peritodialysin І

Peritodialysin ІІ

Na lactas

4,98 g

4,98 g

Na chloridum

5,61 g

5,61 g

Ca chloridum

0,26 g

0,26 g

Mg chloridum

0,15 g

0,15 g

Glucosa

15,0 g

70,0 g

Aqua bidestill

1000 ml

1000 ml.

Действие: Перитодиализин І и ІІ представляват електролитно-глюкозни разтвори, които се използват за очистване на кръвта от уремийните токсини при болни с ОБН и ХБН, като се използва диализиращата повърхност на перитонеума. Перитодиализин І е изотоничен на кръвната плазма разтвор, който не променя водния баланс на организма. Перитодиализин ІІ в осмотично отношение е много по-активен поради по-голямата концентрация на глюкоза и с него може да се извлекат голямо количество течности от организма – до 4 – 5 l, поради което той е показан при болни с изразена хиперхидратация и отоци.

Показания: ОБН и ХБН с азотемия.

Особености на приложение и дозировка: Перитонеалната диализа е метод за екстраренална депурация на кръвта. За целта се създава изкуствено асцит, като с помощта на специален стилет-мандрен, снабден с катетри, се пробива коремната стена. С помощта на специална сифонна система се внася 2 l перитодиализин в коремната кухина, където престоява около 30 min, след което се извежда. Тази процедура се повтаря многократно в течение на 24 – 36 h и се перфузират 40 – 60 и повече литра разтвор.

Странични ефекти: Загуба на белтък, умерено кръвотечение, много рядко перитонит. При продължителна диализа с хиперосмоларен разтвор може да се развие ексцесивна хипергликемия до хиперосмоларна кома.

Противопоказания: Гнойно-възпалителни процеси на кожата на коремната стена, след пресни коремни операции, масивни сраствания в коремната кухина.

 

Реклама