Phenazepam (Medexport)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания

: Бременност, лактация, употреба на алкохол, водачи на МПС.
Сьнливост, атаксия, сутрешна отпадналост, мускулна слабост, световьртеж, смущения в координацията на движенията, дизартрия, рядко дребен тремор, хоризонтален нистагьм. Тези прояви изчезват обикновено след 5 – 10 дневно лечение или след адаптиране на дозировката.
Лечението се започва с ниска дневна доза – 0,5 – 1 mg, която постепенно се увеличава до постигане на оптимален ефект, но не повече от 4 – 5 mg дневно, разпределени в 2 – 3 приема. Най-голямата единична доза се дава вечер. Лечебният курс трае 10 – 15 дни до 2 – 3 месеца максимално.
Прилага се за лечение на неврози с тревожно-депресивен синдром, хипохондрия, фобии. Прилага се и при психопатии, психосоматични заболявания и безсьние.
Феназепамьт е нов транквилизатор от групата на бензодиазепините. Има изразена анксиолитична активност, по-силна от тази на диазепама. Притежава и еухипнотичен ефект, който е по-силен от този на нитразепама. Антиконвулсивният и централният му миорелаксиращ ефект са по-слабо проявени. Механизмьт на неговото действие се обуславя от свьрзването му сьс специфични бензодиазепинови рецептори, локализирани в постсинаптичните ГАМК-ергични рецептори, вследствие на което се засилва постсинаптичното инхибиране, медиирано от ГАМК.
tabl. x 0,5 mg, x 1 mg et x 2,5 mg.
 

Реклама