Phenprocoumon (DCI)

Синоними: Marcoumar (Roche), Falithrom (Salutas Fahlberg-List).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Хеморагична диатеза, тежки чернодробни заболявания, бременност, мензис, лактация, неотдавна проведени оперативни интервенции, бактериален ендокардит.
Гадене, повръщанедиаия, потискане на чернодробни функции, транзиторна протеинурия, кръвоизливи от различни органи и тъкани.
Фенилбутазонът, клофибратът, салицилатите, локалните анестетици, някои антибактериални средства – хлорамфеникол, сулфонамиди и други, потенцират ефекта на фалитрома. Барбитуратите, диуретиците, сърдечните гликозиди, кортикостероидите и оралните контрацептиви намаляват антикоагулантния ефект.
Дозировката е строго индивидуална, според вида на заболяването, състоянието на болния и изходните стойности на протромбиновото време. При стойности на протромбиновото време над 80% първия ден се дават 5-6 таблетки, а втория – 3-4 таблетки. При проттромбиново време 60-80% се дават 4 таблетки първия ден, а втория – 2 таблетки. В следващите дни лечението се продължава с 0,5 – 1,5 таблетки, като поддържаща дневна доза, в зависимост от протромбиновото време, което не трябва да се снижава под 30%.
Прилага се за лечение и профилактика на тромбо-емболични състояния.
Представлява антагонист на Vit. K, който действа само in vivo. Потиска епоксилредуктазата и измества Vit. K от транспортните системи, които го пренасят в чернодробните клетки. По този начин се потиска образуването на плазмените фактори на съсирването в черния дроб, отначало на факторите VII и IX, а след това на II и X. Има добра ентерална резорбция. Свързва се с плазмените протеини във висока степен. Метабоилзира се в черния дроб.
Tabl. x 3 mg.
 

Реклама