Phentolamin (DCI)

Синоними: Regitin (Novartis)

Лекарствени форми: Tabl. x 20 mg; Amp. x 10 mg/l ml et x 50 mg/5 ml pro inj. i.m., i.v.

Действие: Има бързо настъпващ съдоразширяващ ефект, който се дължи на пряко действие върху гладката мускулатура на съдовата стена, на инхибиция на алфа-адренергичните рецептори и на непряко стимулиране на бета-рецепторите. Периферното, а също така и белодробното съдово съпротивление намаляват, артериалното налягане се понижава. Притежава директен позитивен хронотропен ефект върху сърдечната мускулатура. При мускулно приложение има бързо начало на действие, достига пикови концентрации за 20 min и има продължителност на действие 30 – 45 min. Приложен венозно има незабавно начало на действие, достига пикови концентрации за 2 min и има продължителност на действие 15 – 30 min. След венозно приложение има време на полуживот 19 min. Метаболизмът му е неизвестен. Около 13 % се намира непроменен в урината.

Показания: Прилага се профилактично и лечебно за купиране на хипертонични кризи при феохромоцитом и профилактично (в комбинация с бета-блокер) преди и следоперативно отстраняване на тумора. Като режитинов тест, когато се подозира феохромоцитом. При периферни нарушения в циркулацията. За предотвратяване на кожна некроза след екстравазиране на норадреналин и допамин.

Обичайна дозировка: Per os: 3 x 1 – 2 таблетки дневно. Parenteralis: 1 – 2 x 10 mg i.m., i.v. В перфузия: 0,1 – 2 mg/min.

Особености на приложение и дозировка: За купиране на хипертоничните кризи при феохромоцитома се внася във венозна капкова инфузия със скорост 0,1 – 2 mg/min. В началото през първата минута скоростта на перфузията може да се повиши при нужда до 5 mg/min. Профилактично два часа преди оперативната интервенция се инжектират i.m. или i.v. 5 – 10 mg, като дозата може да се повтори по време на интервенцията. Като режитинов тест се инжектират 5 mg i.v. При периферни нарушения на циркулацията се прилага перорално по 1 – 2 таблетки три пъти дневно. В детска възраст се използва само за лечение на хипертонични кризи от феохромоцитом. Предоперативно се дозира по 1 mg i.m. или i.v. един час преди операцията. По време на операция се прилага по 1 mg i.v. при необходимост.

Особености на употреба: За приготвяне на инфузионен разтвор ампулата се разрежда в 5 % стерилен разтвор на глюкоза.

Странични ефекти: При парентерално приложение може да се наблюдават хипотензия, тахикардия и вертигинозни прояви, които са транзиторни и изчезват след спиране на инфузията. При високи дози може да се появят назална конгестия, гадене, диария.

Противопоказания: Артериална хипотензия.

 

Реклама