Phosphoneurol (Doms-Adrian-France)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

-За корекция на бягството на калций при продължителна имобилизация на болни с фрактури и други.

-Фосфатен диабет.

-Хипофосфатен рахитизъм.

-Като допълнително лечение на еволютивна остепороза във връзка с провеждана калциева терапия.

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Терминална ХБН с хиперфосфатемия, хипокалциемия, строг безсолен режим.
Диспептични прояви: гадене, повръщане, гастралгии, диария, които изчезват след намаляване на дозировката. При приложение на високи дози - над 2,5 g/24h елементарен фосфор или над 300 капки дневно, има риск от развитие на извънскелетни калцификации, което налага редовен контрол на калциемията, калциуреята и фосфатурията.
Да не се прилага едновременно с алуминиев хидроксид, който блокира абсорбцията на фосфатите!
Дозира се по 120 – 200 капки дневно, което прави 1,2 – 1,6 g елементарен фосфор. Обикновено лечението се започва с по-малка доза – 40 – 50 капки в чаша вода в края на яденето, три пъти дневно. При необходимост дозата се повишава прогресивно до постигане на ефект. При деца под 10 години се дозира по 50 капки дневно, а при деца от 10 до 15 години – по 75 – 100 капки дневно. При продължително лечение с големи дози фосфонерол трябва да се има предвид възможността за развитие на извънскелетна (метастатична) калцификация.
- Хипрекалциурия без хиперкалциемия със или без съчетана уролитиаза.
комбиниран препарат, чрез който в организма се внасят фосфати. Фосфатите участват във фиксирането на калция в костите и в контрола на калциевата елиминация. В случаите на хиперкалциурия посредством фосфонеурола се увеличава уринарната концентрация на фосфати, които инхибират изкристализирването на калция и образуването на конкременти.
Sol.fl. = Acidum phosphoricum officinale 75.08 g + Ca phosphoricum 12,312 g + Na phosphoricum anhydr.31,038 g + Mg glycerphosphoricum 6,96 g + Aqua purific.ad 120 ml (10 gtt = 78,8 g елементарен фосфор).
 

Реклама