Physiogel “SRK” (Suisse)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

500 – 3000 ml/24 h.
Тежка сърдечна недостатъчност, артериална хипертония.
Прилага се за лечение на шокови състояния от различен произход: хиповолемичен шок, обширни изгаряния и други.
Представлява 4 % колоидален разтвор на хидролизирана и сукцинилизирана желатина с молекулна маса 22 000 и йонен състав Na+ - 154 mmol/l, K+ - 5 mmol/l, Ca++ - 1 mmol/l, Mg++ - 1 mmol/l и Cl- - 125 mmol/l. Значителното съдържание на аминокиселини, получени при частичната хидролиза на желатината, както и високата молекулна маса на получените продукти на препарата свойства, близки до тези на кръвната плазма. Задържа се продължително време в циркулацията, като поддържа артериалното налягане в нормални стойности, подобрява периферната микроциркулация.
Fl. x 500 ml.
 

Реклама