Phytomenadione (DCI) = Vitamin K1

Синоними: Vitamin K1 Delagrange (Delagrange), Vitamin K1 Roche (Roche), Konakion (Roche), Kanavit Tropfen (Medpharm), Kanavit (Slovakofarma), Mephyton (MSD), Phytomenadion-Rotexmedica (Rotexmedica).

Лекарствени форми

Действие

Показания

  • при хеморагични усложнения след лечение с антивитамини К;

  • при продължително лечение с широкоспектърни антибиотици;

  • при mal absotbtion syndrome, при механичен иктер;

  • за лечение на тежките форми на хеморагичната болест на новороденото;

  • при интоксикация с ратицидни средства (средства против гризачи).

Особености на приложение и дозировка

Странични ефекти

Противопоказания

: Бременност, свръхчувствителност към препарата. 
: При мускулно инжектиране има опасност от образуване на хематом, специално при хеморагии, дължащи се на антивитамини К. При венозно инжектиране – риск от анафилактоидни реакции!
: Дневната нужда е 2 mg. Прилага се перорално в доза 10 – 20 mg еднократно. Повтарянето на дозата е необходимо само при хеморагии, дължащи се на масивни дози антивитамини К. При тежки хеморагии, особено дължащи се на интоксикация с ратицидни средства, се инжектира мускулно 0,5 – 1 ампула, като инжекцията може да се повтори. В педиатрията обикновено се дава перорално 1 – 2 пъти дневно. За деца до 1 година се дозира по 2,5 mg (2 – 3 gtt), при деца на възраст 1 – 6 години – 2,5 – 5 mg (3 – 5 gtt) и при деца на възраст 6 – 15 години – 5 – 10 mg (5 – 10 gtt).
: Прилага се за лечение и профилактика на хеморагиите, причинени от абсолютен или релативен дефицит на Vit. K:
: Vitamin K1 се съдържа в зелените части на растенията, но се получава и синтетично. Той е мастноразтворим. Необходим е за биосинтезата в черния дроб на редица плазмени коагулационни фактори: протромбин, проконвелтин, факторите ІХ и Х, както и на инхибиторите на кръвосъсирването – протеин С и протеин S. Той стимулира образуването и на други фактори, участващи в процеса на съсирването на кръвта, преди всичко на фибриногена. Оказва положително влияние и върху съдовия ендотел. Антагонист е на кумариновите антикоагуланти. При дефицит на Vit. K в организма, който се развива главно при нарушения в абсорбцията му в червата или при смущения в утилизирането му, се нарушава протромбинообразуването и съществува риск от хеморагии. Vit. K се абсорбира в червата в присъствието на жлъчни соли много бързо, почти еднакво бързо както при парентералното приложение, и се натрупва в черния дроб. Излъчва де в конюгирана форма с жлъчката и урината. Преминава през плацентарната бариера.
: Vitamin K1 Delagrange – amp. x 50 mg/1 ml, tabl. x 5 mg, sol. fl. x 10 ml (1 gtt = 1 mg); Vitamin K1 Roche – sol. fl. x 10 ml (1 gtt = 1 mg), tabl. x 10 mg; Konakion – drag. x 10 mg, sol. fl. x 10 ml (1 ml = 20 gtt = 20 mg), amp. x 10 mg/1 ml; Kanavit Tropfen – fl. x 5 ml (1 ml = 20 gtt = 20 mg); Mephyton – tabl. x 5 mg; Phytomenadion-Rotexmedica – amp. x 10 mg/1 ml.
 

Реклама