Pilocarpin Hydrochloride

Синоними: Pilocarpine hydrochloride, Pilo-1, Pilo-2, Pilocarpine nitrate, Pilomin (ABIB), Pilocarpinum hydrochloridum pulvis (Sopharma) 

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

При повтарящи се накапвания и продължителна употреба може да се наблюдават и странични ефекти от общ характер.В тези случаи могат да се наблюдават ефекти на предозиране: гастроинтестинални, бронхопулмонални смущения, хиперсекреция на слюнчните, слъзните или потните жлези.

Понякога се наблюдава и поява на свръхчувствителност – медикаментозна алергия.

При хирургични интервенции трябва анестезиолозите да са предизвестени, защото не рядко се потенцира действието на кураризантите.

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

При глаукома в конюнктивния сак се накапват по 1-2 капки разтвор на пилокарпин, чийто процент, както и честотата на накапване се определят от състоянието на вътреочното налягане. Целесъобразно е да се използва 1%, 2%, 3% и рядко 4% след строга индивидуална преценка относно състоянието на болния. Лечението се започва с малък процент и постепенно се повишава
Иридоциклити, рискове от зеничен блок, алергия към пилокарпин.
Миоза, която може да смущава пациентите. Възможни са промени в зрителното поле. Преходни спазми на акомодацията, които обикновено отзвучават до 2 часа след накапване на препарата. Повишаване на лакрималната секреция. Конюнктивна вазодилатация.
Глаукома (различни форми). Вторични повишавания на вътреочното налягане, когато липсва риск от зеничен блок (напр. оклузия на централната ретинална вена и нейните клонове). Разкъсване на задни синехии.
Пилокарпинът въздейства пряко на М-холинорецепторите. Той е директен парасимпатомиметик. При прилагане в конюнктивния сак се постига миоза и спазъм на акомодацията в резултат на възбуждане на холинорецепторите в m. sphincter и m. cilliaris. Заедно с това при наличие на повишено вътреочно налягане, то се понижава. Миозата настъпва след 15 мин. и продължава няколко часа.
очни капки.

 

Реклама