Pimozide (DCI)

Синоними: Opiran ( Cassenne), Orap (Janssen), Orap (G. Richter ), Atalon (Europharm).

Лекарствени форми: Opiran – tabl. x 5 mg; Orap ( Janssen ) – tabl. x 1 mg et x 4 mg, sol. 2,5 mg/ml fl. x 30 ml ( 25 gtt = 1 ml ); Orap ( G.Richter ) – tabl. x 1 mg et x 4 mg; Atalon – tabl. x 2 mg.

Действие:

Пимозидът се абсорбира в стомашно-чревния тракт. Пикова пламена концетрация се достига за около 8 h. Плазменият му полуживот е около 53 h, което осиурява една достатъчна терапевтична концентрация след еднократна орална доза през цялото денонощие. Метаболизира се чрез окислителното N-деалкилиране и метаболитите му се елиминират главно с урината, а непроменен с фекалиите.

Показания:

Особености на приложение и дозировка: Препоръчва се дневната доза да се дава на един прием вечер преди лягане за сън. При хронични психози с преобладаващи продуктивни прояви се прилага при възрастни отначало в дневна доза 1 – 3 mg, която при необходимост може да се повиши до 8 mg дневно, като средната терапевтична доза е 2 – 5 mg/24 h. При хроничните делирантни психози се прилага в дневна даза 4 – 16 mg. При синдрома Gilles de la Tourette се дозира по 8- 16 mg дневно.

В детската вьзраст се прилага при деца над 6-годишна вьзраст при психози с агресивност и опити за самоубийство в дневна доза 1 – 3 mg.

Странични ефекти:

Противопоказания:Бременност, лактация, паркинсонизъм, ендногенна депресия, комбинация с леводопа. По време на лечението се забранява употребата на алкохолни напитки! Да се прилага предпазливо при водачите на МПС и работещи с опасни машини поради риск от сомнолентност!

При дьлготрайна терапия с ниски дози – от 1 до 8 mg/24 h рядко се наблюдават странични ефекти. При лечение с по-високи дози, макар и много рядко, може да възникнат екстрапирамидни нарушения – акатизия, мускуна ригидност,тремор, саливация.
Прилага се главно за дълготрайно поддържащо лечение на хронична шизофрения и параноидни психози, фобии и други.
Pimozide е невролептик от групата на дифенилбутилпиперидиновите производни. Той притежава мощно антипсихотично действие с голяма продължителност. Характеризира се с това, че действа инхибиращо предимно върху продуктивните психотични прояви: налудни идеи, халюцинации, аутизъм, враждебност, инертност. Под въздействието му се променя поведението на психично болните, те стават по-контактни, намалява негативизма, улеснява се тяхната социална адаптация. Той нормализира състоянието на тревожност, обърканост у психично болните, без да предизвика хипнотични и седативни ефекти. Поради голямата продължителност на неговото действие, пимозидът има особена стойност при провеждане на дълготрайно поддържащо лечение.
 

Реклама