Pipecuronium bromide (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания

Странични ефекти

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

: Разтворът за венозно инжектиране се приготвя непосредствено преди употребата, като съдържанието на ампулата се разтворя с приложения разтворител – 2 ml изотоничен разтвор на NaCl. Пълна мускулна релаксация се постига след инжектирането на 40 – 60 µg/kg телесна маса. За продължаване на релаксацията след появата на спонтанна декураризация се инжектира, ако е необходимо, повторна доза от 20 - 30 µg/kg. За отстраняването на миорелаксиращият ефект се прилага венозно неостигмин 1 - 3 mg, след предварително инжектиран венозно атропин 0,25 - 0,5 mg.
: През първите три месеца на бременността, тежка миастения.
: Апнея, поради което пипекуроният се прилага само в клинична обстановка при наличие на ендотрахеална техника и апаратура за изкуствена вентилация. Може да се наблюдава умерена брадикардия, която е транзиторна.
: За продължителна мускулна релаксация при различни оперативни интервенции в условията на изкуствена вентилация на белите дробове с помощта на ендотрахеална техника.
: Pipecuronium bromide е антагонист на N- холинорецепторите в мионевралните синапси. Продължителността на причинената от него мускулна релаксация с 40- 50 min.
: Amp. lyophilisat x 4 mg + amp. x 2 ml sol. Natrii isotonica.
: Arduan (G.Richter).
 

Реклама