Pipotiazine ( DCI)

Синоними:Рipotil ( Theraplix ).

Лекарствени форми:

Действие:

- психомоторна инхибиция ;

- редукция на психотичните симптоми;

- въздействие върху психотичната тревожност на деперсонализацията, вьрху състоянието на психомоторна възбуда, агресивността, противопоставянето.

Чревната абсорбиция на пипотиазина след перорално внасяне става бързо и съответства приблизително на 40 % от внесената доза, пикова плазмена концентрация се получава след 1 - 2 h. Метаболизира се в черния дроб. Плазменият му полуживот е 7 – 8 h.Екскретира се в жлъчката и се елиминира непроменен и като метаболити главно с фекалиите и само 5 – 10 % с урината. Палмитиновият естер на пипотиазина (Piportil L 4 ) има пролонгирано действие, свързано с бавното и постепенно освобождаване на мястото на инжектирането на активния принцип чрез хидролизиране на естера. Тази фармакокинетична особеност дава вьзможност ежедневното внасяне на пипортила да се замени с мускулно инжектиране на Piportil L4 през 4 седмици, което действа благоприятно върху психиката на пациента.

Показания:-

- Остри психози и остри тласъци на хронични психози: маниакални пристъпи, пресни шизофренни инвазии или тласък на хронична шизофрения.

Особености на приложение и дозировка:

При остри психотични състояния лечението се започва с перорално внасяне на дневна доза по-висока от 20 mg в продължение на няколко дни, след което се преминава на доза 10 – 20 mg дневно. В тези случаи лечението може да започне и с мускулно инжектиране на пипортил в дневна доза 10 – 20 mg в една или две апликации. След стабилизиране на състоянието лечението продължава с Piportil L4.

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, лактация, глаукома, аденома на простатата, порфирия, нарушения в хемопоезата. Предпазливо трябва да се прилага на водачи на МПС и работещи с опасни машини. По време на лечението се забранява приемането на алкохолни напитки.
Сомнолентност, сухота в устата, смущения в акомодацията, констипация, ретенция на урината, ортостатична хипотензия, които при адаптиране на дозировката намаляват или изчезват. При продължително лечение може да се развие екстрапирамиден синдром, ендокринни нарушения – импотенция, фригидитет, аменория, хиперпролактинемия, гинекомастия, галакторея, повишаване на телесната маса. Много рядко може да се наблюдават фотосехсибилизация, агранулоцитоза, холостатичен иктер.
При едновременно приложение с гванетидин потиска навлизането му в симпатиковите влакна и намалява антихипертензивния му ефект. При комбиниране с АКЕ- инхибитори има адтивен ефект и повишава риска от ортостатична хипотензия. Засилва ефекта на другите депресивно действащти ЦНС медикаменти.

Перорално се прилага при хронични психози средно по 10 – 20 mg дневно в един прием. След постигането на терапевтичния ефект тази доза може да бъде редуцирана, особено при болни на амбулаторно лечение.След като състоянието на болния се стабилизира по-подходящо е лечението да продължи с ретардната форма Piportil L4. Инжектира се дълбоко мускулно чрез стъклена спринцовка през 4 седмици в доза от 25 до 200 mg, средно 75 mg при възрастни. Дозата варира в зависимост от тежестта на психотичните нарушения, терапевтичния ефект и поносимостта. При стари хора, епилиптици, алкохолици и психически неуравновесени пациенти лечението се започва с инжектиране на 25 mg през 4 седмици и ако необходимо дозата се повишава. При деца в зависимост от вьзрастта началната доза на отделните инжекции варира между 12,5 и 50 mg, а максималната дозировка е между 25 и 100 mg.
Хронични психози – главно параноидни форми на шизофрения, хебефрении, хронична халюцинаторна психоза,хронични делири.
Пипотиазинът е фенотиазинов невролиптик с пиперидинова странична верига, който има мощна антипсихотична активност. Той притежава глобално действие върху сьвкупоността от психотични процеси, което е резултат от три типа допълнителни ефекти:
Tabl. x 10 mg; Sol. 4 % fl. x 10 ml ( 1 gtt = 1 mg ); Amp. x 10 mg/2 ml pro inj. i.m.; Pipotil L4amp. x 25 mg/1 ml et x 100 mg/4 ml pro inj. i.m.
 

Реклама