Piracetam (DCI)

Синоними: Pyramem (Sopharma), Pyramem (Balkanpharma), Nootropil (UBC), Axonyl (Parke-Davis), Gabacet (Delalande), Piracetam-Neuraxpharm (Neuraxpharm), Stamin (Faran).

Лекарствени форми: Pyramem (Sopharma), - tabl. x 400 mg, sirupus 20% fl. x 125 ml (1,0 g/5 ml), amp. X 1,0 g/5ml; Pyramem (Balkanpharma) – tabl. et caps. x 400 mg, tabl. x 800 mg; Nootropil – caps. x 400 mg, tabl. x 800 mg, sol. fl. x 125 ml (10 g/5 ml), amp. X 1,0 g/5 ml; Axonyl – sol. fl. x 125 ml (1,0 g/5 ml); Gabacet – caps. x 400 mg, sol pro usu interno amp. X 1,25 g/10 ml, amp x 1,0 g/5 ml pro inj; Piracetam-neuraxpharm – tabl. x 800 mg et x 1,2 g, sol. fl. x 150 ml (800 mg/4 ml); Stamin – tabl. x 800 mg, sol. 20 % fl. x 150 ml.

Действие:

За разлика от другите психотрпни средства пирацетамът не повлиява двигателните и емоционалните реакции на болните, няма сънотворно и аналгетично действие, не потенцира ефектите на лекарствените средства, които въздействат на възбудимостта на ЦНС и не повлиява периферната нервна система.

При орално приемане пирацетамът се абсорбира добре и бързо – за 1,5 – 2 h. Максимални концентрации се достигат в кръвта след 45 min, а в цереброспиналната течност – след 2-8 h. Разпределя се добре в различните тъкани на организма, в това число и в мозъчните структури. Полуживотът му в кръвта е 4-5 h, а в цереброспиналната течност – 6-8 h. При болните в терминален стадий на ХБН плазменият му полуживот е 48-50 h. Не се биотрансформира практически в организма и се елиминира непроменен с урината.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Практически препаратът е нетоксичен. Рядко се наблюдават диспептични прояви. При деца с умствено изоставяне може да се появят безпокойство, суетене, неуравновесеност, нарушения в концентрацията на вниманието, които изчезват след адаптиране на дозировката или след спиране на лечението.
При възрастни перорално се прилага по 800 mg три пъти дневно в продължение на 6 до 8 седмици. Таблетките се приемат с малко вода преди основните нахранвания. През годината могат да се проведат 2-3 такива курса. Парентерално се прилага при остри състояния – черепномозъчни травми с промени в съзнанието, коматозни състояния, алкохолни делири и други. Венозно се инжектира бавно или в капкова инфузия по 1-2 ампули в 250 – 500 ml sol. Glucosae 5% в продължение на 10 дни. Мускулно се инжектира по 1 ампула в продължение на 10-20 дни. На деца до 5 години се назначава перорално по 200 mg три пъти дневно, а от 5 до 16 години по 400 mg три пъти дневно.
При нарушения в кръвоснабдяването и обменните процеси в мозъка, при прояви на интелектуален дефицит и за подобряване на паметовите възможности у хора в напреднала и старческа възраст, мозъчна атеросклероза, след прекаран инсулт, постравматична енцефалопатия, интоксикационна и алкохолна енцефалопатия, олифрофения и други.
Пирацетамът е родоначалник и най-типичен представител на групата на ноотропните средства. Той е циклично производно на ГАМК, но в организма не се превръща в ГАМК и не увеличава съдържанието и в мозъка. Разглежда се като ГАМК-миметик, тъй като много от фармакологичните му ефекти са аналогични с тези на ГАМК. Пирацетамът подобно на ГАМК увеличава енергичния потенциал на невроните, като стимулира активността на аденилатциклазата и потиска нуклеотидфосфазата. Е резултат на това води до ускоряване “turn-ower” на АТР и до поддържане съдържанието му на необходимото за нормалното функциониране на клетките ниво, без участието на О2. При това се ускорявт окислителновъзстановителните процеси, повишава се утилизацията на глюкозата и устойчивостта на клетките към хипоксията, за което спомага активирането от пирацетама на хексозо-монофосфатния шънт. Благоприятният ефект на пирацетама при процеси на стареенето се свързва с коригиращото м влияние върху протеиновата биосинтеза. При хипоксични състояния пирацетамът антагонизира действието на PgF2a , намалява тромбоцитната агрегация, подобрява реологията на кръвта и регионалната микроциркулация в исхемизираните структури на мозъка. Той улеснява хемисферното и междухемисферното пренасяне на информация. В клиничен аспект пирацетамът подобрява нарушените паметови възможности, като подобрява запаметяването не само в количествено, но и в качествено отношение, намалява умствената умора, подобрява асоциациите и активното внимание.
 

Реклама