Piribedil (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Пирибедилът има бърза чревна абсорбция и пикова серумна концентрация се достига 1 h след орално приемане. Плазменият му полуживот е от 1,7 до 6,9 h. С плазмените протеини се свързва слабо. Метаболизира се интензивно, като се образуват два главни метаболита – единият хидроксилиран, другият дехидроксилиран дериват. Елиминира се под формата на метаболити главно през бъбреците – в 68 % и чрез жлъчката – 25 %.

Показания

  • За допълващо лечение на claudicatio intermittens при хронични облитериращи артериопатии на долните крайници (ІІ стадий).

  • За лечение на болестта на Паркинсон било като монотерапия, било като комбинирано лечение с допа-препарати едновременно или последователно, предимно при формите с тремор.

  • В офталмологичната практика при исхемични ретинални инциденти.

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

Таблетките Travistal 20 mg се прилагат в средна дневна доза 80 mg. Тази доза се постига постепенно, като първите три дни се дава по 1 таблетка дневно, следващите три дни – по 2 таблетки дневно, следващите три дни – по 3 таблетки дневно и от 10-ия ден се прилагат по 4 таблетки дневно. Таблетките от 20 mg са по-подходящи за адаптиране на дозировката при провеждане на комбинирана терапия с допа-препарати при болестта на Паркинсон. Препоръчва се таблетките да се приема в края на храненето с малко вода.

Парентерално пирибедилът се прилага при остри исхемични инциденти от мозъчен, ретинален или кохлеовестибуларен произход мускулно по 1 ампула първите 2 дни, а след това по 1 ампула 2 пъти дневно. Венозно се внася в 4-часова перфузия по 1 ампула, разредена в най-малко 250 ml изотоничен разтвор на NaCl или на глюкоза първите 2 дни, а след това се прилагат по 2 до 3 ампули дневно, разпределени в 2 – 3 перфузии.

: Trivastal LP се прилага по 1 таблетка дневно перорално в края на основното хранене при прояви на интелектуален дефицит у стари хора, за допълнително лечение на хронични облитериращи артериопатии на долните крайници с прояви на claudicatio intermittens. В тежки случаи мое да се приложи по 1 таблетка 2 пъти дневно. При болестта на Паркинсон се прилага по следната схема: като монотерапия се прилага се прилага в дневна доза 150 – 250 mg разпределена в 3 – 5 приема; при комбинирано лечение с допа-препарати се прилага в дневна доза 80 – 140 mg, разпределена в 3 – 5 приема или на 100 mg леводопа се дават съответно 20 mg пирибедил. Таблетките Travistal LP 50 mg имат това предимство, че абсорбцията и освобождаването на активния принцип става постепенно и се контролира една постоянна концентрация на кръвта. Те са подходящи за продължително лечение.
: В острата фаза на миокардния инфаркт, при хипотензивни състояния.
: Да не се прилага едновременно с допаминергични антагонисти.
: Леки диспептични прояви – гадене, повръщане, флатуленция, които изчезват след адаптиране на дозировката или като се комбинира с домперидон. Може да се наблюдават, главно при предразположение индивиди, сомнолентност и ортостатична хипотензия.
: - За лечение на някои симптоми на патологичен интелектуален дефицит при стари хора – нарушения в паметта, в концентрацията на вниманието и други.
: Piribedil представлява допаминергичен агонист. Той стимулира централните рецептори на допамина и допаминергичните неврони. Притежава активност подобна на тази на другите допаминергични агонисти. Пирибедилът повлиява мозъчния метаболизъм като увеличава церебралния кръвоток и парциалното напрежение на кислорода в тъканта на мозъчната кора и повишава консумацията на кислород. Той стимулира коровата електрогенеза по “допаминергичен” тип както в будно състояние, така и по време на сън. Пирибедилът действа и на периферните допаминергични рецептори като води до повишение на феморалния кръвен дебит.
: Tabl. x 20 mg; Tabl. LP x 50 mg; Amp. x 3 mg/1 ml.
: Trivastal (Eutherapie).
 

Реклама