Pirisudanol (DCI)

Синоними: Stivane (Beaufour)

Лекарствени форми:

Действие:

След внасяне на една орална доза от препарата, максимално кръвно ниво се достига за 2 h. Продуктът се елиминира главно с урината в първите 24 h след внасянето.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Не са наблюдавани.
Противопоказано е едновременното му приложение с препарати на леводопа при паркинсоници, тъй като тяхното действие може да бъде намалено от пирисуданола поради наличието на Vit. B6 в молекулата му.
В болшинство от случаите се прилага по 4 капсули дневно – 2 сутрин и 2 на обед.
За симптоматично лечение на психични и физични астении. При намаление на будността, на паметовите възможности и на концентрацията на вниманието.
Pirisudanol представлява психостимулиращо средство. Той стимулира ретикуларна формация, център на будността , от които зависи нивото на вниманието. Освен това подобрява хемодинамичните и метаболичните условия за невроналното функциониране. Препаратът е лишен от анксиогенен ефект.
Caps. x 300 mg
 

Реклама