Pivmecillinam (DCI)

Синоними: Selexid (Leo DK).

Лекарствени форми: Tabl.x 200mg.

Действие: Нов представител на амидино пеницилините, прекурсор на мецилинама, който има бактерициден тип на антибактериално действие като блокира синтезата ан клетъчната стена чрез елективно фиксиране върху ензима РВР2 . Този особен начин на десйтвие обяснява неговия антибактериален спектър. Мецилинамът действа главно върху Gram (-) микроорганизми и по-специално върху групата на ентеробактериите поради високият му афинитет към РВР2 на тези микроорганизми. Неговият естествен антибактериален спектър обхващаEsch.coli, Yersinia, Salmonella, Shigella, Klebsiella (с изключение на високопродуктивните на пеницилиназа щамове), Enterobacter и Citrobacter (с изключение на високопродуктивните на пеницилиназа щамове). Непостоянно чувствителни са Proteus, Providencia и Serratia. Резистентни са Staphylococcus aureus, стрептококи, включително Streptococcus faecalis, Haemophilus influenzae, Pseudomonas.

Има добра ентерална абсорбция – до 75%, след което бързо и напълно се хидролизира в мецилинам. Скоростта и степента на абсорбцията му не се повлиява от приемането на храна. Максимална серумна концентрация се достига след около 60min. Плазменият му полуживот е около 1 h. Има добра дифузия в тъканите и в биологичните течности – в черния дроб, бъбреците, простата и особено в урината и жлъчката. В церебро-спиналната течност и в плацентата прониква слабо. С плазмените протеини се свързва около 10 – 15%. Елиминра се под формата на метаболити, главно с урината и отчасти с жлъчката и от там с фекалиите.

Показания: Прилага се при особено тежки инфекции на бъбреците и пикочните пътища, а така също и при инфекции на бронхо-пулмоналната система, причинени от Klebsiella, Esch.coli и Proteus mirabilis.

Обичайна дозировка: 3 х 1 – 2 таблетки дневно per os.

Особености на приложение и дозировка: Средната дневна доза е 600 – 800 mg, разпределена в 2 приема- сутрин и вечер. При необходимост дозата може да се увеличи до 1,2 – 1,6 g/24 h, а в 2 или 3 приема. Продължителността на лечението в повечето случаи е 6 – 8 дни. При ХБН дозата се адаптира в зависимост от стойностите на креатининовия клирънс. Когато гломерулната филтрация спадне под 0,5ml/s, дневната доза се редуцира наполовина.

Взаимодействие с други лекарства: Контраиндицирано е комбинираното му приложение с алопуринол поради повишение на риска от кожни алергични реакции.

Странични ефекти:

Противопоказания: Свръхчувствителност към пеницилинови препарати и цефалоспорини, вирусни инфекции от групата Herpes virus, главно инфекциозна мононуклеоза.

Подобно на останалите пеницилини.
 

Реклама