Pizotifene (DCI)

Синоними: Sandomigran (Novartis), Sanmigran (Wander Pharma), Mosegor (Wander Pharma, Nurnb.).

Лекарствени форми: Sandomigran – tabl. x 0,5 mg; Sanmigran – tabl. x 0,73 mg; Mosegor – drag. x 0,73 mg, sirupus fl. x 200 ml (0,73 mg/10 ml).

Действие:

Пизотифенът има апетитовъзбуждащо действие, подходящо за увеличаване на телесната маса при пациенти с анорексия. Има добра поносимост, което позволява лечение на анорексията при деца и възрастни. Освен това пизотифенът намалява опресията, астенията, тревожността и нарушенията в съня. Повишава настроението и подобрява концентрацията на вниманието и паметта.

Приложен per os, пизотифеньт има практически пьлна абсорбция – 80 %. След приемането на еднократна доза максимална плазмена концентрация се получава за 5 – 7 h. Плазменият му полуживот е 23 h. С плазмените протеини се свьрзва в 91 %, но тази врьзка е слаба, поради което той има добро разпределение в тьканите. Метаболизира се интензивно и се елиминира бавно предимно под формата на метаболити и само около 1 % непроменен, с урината 55 – 60 % и с фекалиите – в 30 %.

Показания:

- Като апетитовьзбуждащо средство.

- Симптоматично лечение на анорексията при пациенти с ниска телесна маса, като добавъчно средство към основната терапия на заболяването, за да се разкъса порочния кръг на липса на апетит и недостатъчно хранене от ендогенен произход.

- При анорексия, дължаща се на органични причини - инфекциозни и паразитни заболявания, диарии, реконвелесцентни състояния или анорексия от психогенен произход - anorexia nervosa, анорексия на старите хора.

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

В детската възраст отначало се дава ниска доза, която прогресивно се увеличава до средна поддържаща доза 0, 025 mg/kg в зависимост от възрастта: от 2 до 6 години - по 5 - 10 ml от сиропа (0, 25 - 0, 5 mg) дневно; от 6 до 12 години - по 10 - 20 ml от сиропа (0, 5 - 1 mg) дневно, разпределени в 2 - 3 приема.

При възрастни се започва с 0, 5 mg дневно и постепенно се увеличава до 3 пъти дневно по 0, 5 mg. При стари хора дозировката трябва да се ажустира индивидуално според възрастта и тежестта на симптомите. Началната доза е 0, 5 mg на ден. За повечето пациенти е достатъчна дневна доза между 2 - 3 mg, но дози до 12 mg/24 h се понасят добре. След като настъпи подобрение - обикновено за 6 - 8 седмици, дозата постепенно се намалява.

За да се предотвратят сомнолентността и отпадналостта, които често се наблюдават в началото на лечението, то трябва да се започва с ниска дозировка, която постепенно прогресивно се увеличава. Обикновено се прилага по следнaта схема: пьрвите три дни се дава по 1 таблетка вечер след нахранване, следващите три дни се дава по 1 таблетка сутрин и вечер и от 7-ия ден нататьк се дава по 1 таблетка сутрин, обед и вечер. Ефективната поддьржаща доза е най-често 3 таблетки. В някои случаи може да се повиши и до 6 таблетки дневно. Лечението трябва да се поддьржа непрекьснато ежедневно. При деца се препорьчва половината от дозата за вьзрастни.
Бременност, лактация, глаукома, аденома на простатата. Предпазливо трябва да се прилага при шофьори поради повишената седация. Предпазливо се прилага при глаукома и аденома на простатата.
Едновременното приложение на пизотифен със седативни, сънотворни и антихистаминови средства, както и с алкохол, не се препоръчва.
В началото на лечението може да има сомнолентност и отпадналост. Рядко се наблюдават гадене, световьртеж, мускулни болки. Повишението на апетита може да доведе до нежелано повишение на телесната маса. Поради лекия антидепресивен ефект може да се наблюдават промени в настроението.
- Прилага се за базисна терапия и профилактика на типична и атипична мигрена, вазомоторно главоболие, синдром на Horton (cluster headache). Положителни резултати са получени и при посткомоционно главоболие.
Pizotifene е трициклично производно, което притежава поливалентна инхибиторна активност спрямо биогенните амини – серотонин, хистамин и триптамин. Той блокира серотонинергичните рецептори. Антагонизира сьдоразширяващия ефект на хистамина и ацетилхолина. Предотвратява сенсибилизирането на крьвоносните сьдове от неврокинините. Пизотифеньт модифицира мигренозния терен и се противопоставя на различни нива на химичните медиатори, отговорни за мигренозните кризи. От друга страна, притежавайки един лек антидепресивен ефект, той повишава настроението и променя поведението на пациента.
 

Реклама