Пастьоризирани плазмени протеини

Синоними: Plasma-Protein-Losung 3,5 % (Immuno), PPL “SRK” 5 % (Pasteurisierte Plasmaprotein-Losung), Protein 4,3-4,8 % (Medexport).

Лекарствени форми: Plasma-Protein-Losung 3,5 % - fl. x 100 ml, x 250 ml et x 500 ml; PPL “SRK” 5 % - fl. x 20 ml, x 100 ml, x 250 ml et x 500 ml; Protein 4,3-4,8 % - fl. x 250 ml et x 500 ml.

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Белодробен оток, повишено ЦВН.

Особености на приложение и дозировка:

Разтворите се внасят струйно или в капкова инфузия със скорост 20 – 60 gtt/min. Дозировката се определя индивидуално, като при тежки кръвозагуби могат да се влеят 1,5 – 2 l. При тежък хеморагичен шок могат да се направят до 10 инфузии за един курс. При хипопротеинемия се прилага ежедневно или през ден по 250 – 400 ml, като продължителността на лечебния курс се определя от протеиновия профил на кръвта.
Понася се много добре. Не дава алергични реакции.
Прилага се за лечение на шокови състояния от различен произход: хиповолемичен шок, обширни изгаряния, травматичен шок, остър хеморагичен панкреатит, токсоинфекциозен синдром и други. Профилактично се прилага за предотвратяване на белтъчната недостатъчност при изгаряния и за ускоряване епителизацията на изгорените повърхности.Представляват 3,5 – 5 % разтвори в различните препарати на пастьоризирани човешки плазмени протеини, стабилизирани с натриев каприлат. Около 90 % от протеините в препаратите са албумини, а останалите алфа- и бета-глобулини. Разтворът съдържа 140 mmol/l Na+. По своите свойства и по колоидо-осмотичното си налягане съдържащите се в препаратите протеини съответстват на протеините на нативната човешка плазма. Задържат се продължително време в циркулацията, участват в обмяната на веществата, възстановяват обема на кръвта и повишават артериалното налягане.
 

Реклама