Polyerga (Hor-Fer-Vit Pharmac Fabrik), Polyerga (Merz + Co)

Лекарствени форми: Drag. x 100 mg; Amp. x 30 μg/1 ml.

Действие: Polyerga спада към групата на имуномодулиращите средства от биологичен произход. Представлява стандартизиран гликопептид, изолиран от богати на ретикулоендотелни клетки органи. Притежава имуностимулираща активност, като предизвиква първична стимулация на имунната система. Под въздействието му намаляват страничните прояви на лъчелечението и химиотерапията и се повишава поносимостта им при болните с малигнени неоплазии и хемопатии. Настъпва значително подобряване качеството на живота на тези болни, изразяващо се в повишаване на апетита, намаляване на общата отпадналост, увеличение на телесната маса, отслабване на болковите усещания, подобряване на самочувствието им.

Показания: Прилага се като допълващо лечебно средство в комплексната терапия на злокачествените новообразувания, след проведено оперативно, лъчево и цитостатично лечение при болни в напреднал стадий на заболяването с развитие на метастази.

Особености на приложение и дозировка: Polyerga се прилага едновременно или последователно с други лечебни методи. Предложени са различни схеми на лечение. Най-често се прилага схемата на комбинирано парентерално и перорално внасяне на препарата – мускулно или подкожно се инжектира по 1 ампула от 30 μg през ден, а в дите в които не се инжектира, се приема перорално по 1 драже от 100 mg на 8 h. Курсът на лечение продължава най-малко 3 месеца. Могат да се прилагат по няколко курса в годината.

Странични ефекти: Рядко се наблюдават прояви на стомашен дискомфорт при орално внасяне.

Противопоказания: Не са установени.

 

Реклама