Polygeline (DCI)

Синоними: Gelafusal (Germed), Haemaccel 35 (Behringwerke). 

Лекарствени форми: Gelafusal – fl. x 250 ml et x 500 ml; Haemaccel 35 – inf.-fl. x 500 ml.

Действие:

Показания:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Обичайна дозировка: 500 – 2000 ml/24 h.

Използват се само бистри разтвори, като преди инфузия разтворът се затопля до телесна температура. Може да бъде смесван с други стерилни водни разтвори (физиологичен разтвор, 5 % глюкоза, Ringer) и с водноразтворими антибиотици от пеницилиновата и тетракциклиновата група, кортикостероиди, противотетаничен серум, мускулни релаксанти, барбитурати.
Релативни: манифестна сърдечна недостатъчност, артериална хипертония.
Да не се смесва с консервирана с цитрат кръв или плазма.
Прилага се за лечение на шокови състояния от различен произход: хиповолемичен шок, обширни изгаряния и други, за стабилизиране на нормалното кръвообращение преди, по време и след операция, за отстраняване на анурия при нефролитиаза или гломерулонефрит.
Представлява 3,5 % колоидален изотоничен разтвор на хидролизирана желатина в 0,8 % разтвор на NaCl (молекулна маса 35 000, рН 6,9 +/- 0,4). Значителното съдържание на аминокиселини, получени при частичната хидролиза на желатината, както и високата молекулна маса на получените продукти придават на препарата свойства, близки до тези на кръвната плазма. Задържа се 4 – 5 h в циркулацията, като поддържа артериалното налягане в нормални стойности, подобрява периферната микроциркулация, улеснява резорбцията на водата от тъканите, няма антигенни и пирогенни свойства.

 

Реклама