Polyminerol (Sopharma)

Лекарствени форми: Sol. fl. x 100 ml.

Състав: Стандартизиран в колоидно и солево отношение разтвор на матерна луга от поморийското езеро. Съдържа комплекс от биологични продукти – колоиди и соли на магнезия, калция, натрия, хлора, флуора, брома, желязото и някои микроелементи. В количествено отношение преобладават солите на магнезия.

Действие: Действието на полиминерола върху възпалително изменените тъкани е твърде разнообразно. Най-същественото е неговото противовъзпалително и регенративно действие, като най-добър ефект има върху ексудативната компонента на възпалителния процес. Освен това полиминеролът оказва слабо анестезиращо действие и намалява пермеабилитета на кръвоносните съдове. Повишава фагоцитарната активност и активността на алкалната фосфатаза.

Показания: Прилага се при всички форми на пародонтоза и гингивити, но най-добър ефект има при кървящите форми.

Особености на приложение и дозировката: Преди започване на лечението трябва да се почисти щателно зъбния камък и да се отстранят всички фактори, които имат дразнещо действие върху гингивата. При всеки сеанс отново се почистват междузъбните пространства и венечените джобчета, ако има такива. При катаралните гингивити се прави няколкодневно жабуркане на устата в продължение на десетина минути с разреден разтвор от препарата (една част полиминерол и 4 – 5 части чиста вода) 2 – 3 пъти дневно. При по-упоритите случаи може да се поставят няколко превръзки на венците с полиминерола без разреждане. При улцерозен и хипертрофичен гингивит лечението се започва направо с превръзки, като в междузъбните пространства могат да се поставят памучета, напоени с препарата, а ако болния има отлепени папили и венечни джобчета, тогава се поставят в дълбочина рехави памучни дренчета. Болният допълнително плакне редовно устата си с полиминерол. Превръзките се правят през ден, а плакненето на устата – ежедневно. Лечението на началните стадии на пародонтоза се провежда чрез превръзки, с напоени дренчета в междузъбните пространства и с плакнене на устната кухина както при гингивитите. При по-напреднали степени на заболяването се правят предварително дренажи на венечните джобчета с напоени памучета, които се въвеждат внимателно със сонда до дъното на джоба и венецът се покрива с превръзка. При първите няколко сеанса памучните дренчета във венечните джобове могат да се подменят по 2 – 3 пъти през около 5 min. Плакненето на устната кухина с разреден разтвор на полиминерол се прави всеки ден.

Обикновено за провеждане на 1 курс лечение се правят 10 – 15 превръзки, които в началото се поставят през ден, а през последните 4 – 5 сеанса – през 1 седмица. Ако се правят само дренажи, първите няколко сеанса се провеждат всеки ден, а след това – през 1 – 2 дни. Жабуркането на устната кухина с разтвор на полиминерол трябва да продължи след това поне 20 – 30 дни. 

 

Реклама