Polymyxine B (DCI)

Синоними: Polymyxine B (Pfizer).

Лекарствени форми: Fl. pulvis x 50 mg + amp. x 5 ml Aqua pro inj.; Tabl. x 25 mg.

Действие: Полимиксин В е полипетиден антибиотик с бактерициден тип на действие. Неговата антибактериална активност обхваща по-голямата част от Gram (-) микроорганизми с изключение на Proteus. Полимиксин В се абсорбира много слабо от лигавиците и не прониква през здрава кожа. Прилага се само парентерално и локално. След парентерално приложение дифузира слабо в тъканите, а в серозните кухини и в гръбначномозъчната течност практически не прониква. Излъчва се бавно от организма, главно с урината.

Показания: - Прилага се за лечение на инфекции, причинени от Gram (-) микроорганизми: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Aerobacter aerogenes.

  • Мускулно се прилага при висцерални инфекции, главно на бъбреците и пикочните пътища.

  • Венозно се инжектира при тежки инфекции и септицемии.

  • Интратекално се внася при менингити.

  • При локални инфекции се прилага върху кожата или чрез инстилации.

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания: Свръхчувствителност към полимиксини, напреднала ХБН, миастения, бременни и кърмачки.

При прилагане на твърде високи дози – нефротоксично действие с развитие на ОБН и невротоксично действие с възбуденост, умора, зачервяване на лицето, вертигинозни, атаксия, сомнолентност, парастезии, нарушения на визуса. При интрарахиално приложениеможе дасе наблюдават прояви на менингеално дразнене. Може да се развият алергични реакции.
Да не се прилага едновременно с нефро- и невротоксични медикаменти. Да не се съчетава с кураризиращи препарати, което може да доведе до нервно-мускулна блокада и парализа на дишането!!
За мускулно приложение 1 флакон от 50 mg полимиксин се разтваря с 1 ml изотоничен разтвор на натриев хлорид и 0,5 ml 1 % на прокаин. Инжекцията се прави строго мускулно. При запазена бъбречна функция дозата на полимиксина е 1,5 – 2,5 mg/kg/24 h, разпределена в 3 или 4 инжекции. Дневната доза не бива да надминава 200 mg. При увредена бъбречна функция дозата е 1,0 – 1,5 mg/kg/24 h, като се съобразява със стойностите на креатининовия клирънс. За венозна перфузия флаконът с полимиксин се разтваря с приложения разтворител и така полученият разтвор се прибавя към 250 – 500 ml физиологичен разтвор или разтвор на глюкоза и се перфузира в продължение най-малко на 60 – 90 min. Правят се по 2 перфузии през 12 h в болнична обстановка, като дневната доза е 1,5 – 2,5 mg/kg, без да надминава 200 mg. За интратекално приложение разтворът се приготвя с физиологичен серум с концентрация 0,5 – 5,0 mg/ml. Внася се интрарахиално по 5 mg, максимално до 10 mg всеки ден в продължение на 3 – 4 дни, а след това на всеки 2 дни. Лечението продължава до 15 дни, като се изследва бактериологично ликворът – до стерилизиране.
 

Реклама