Polyvidon Inn

Синоними: Braunovidon (Melsungen)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Противопоказания:

Въпреки нищожната си пенетрация, йодът може да проникне през плацентата или да достигне до кърмата.

Не трябва да се комбинира с живак-съдържащи препарати, защото образува живачен йодит.

След преустановяване на лечението в рамките на 1-2 седмици следва да се направят диагностични изследвания на щитовидната жлеза, тъй като по време на лечението , приемането на йод от щитовидната жлеза е понижено.

Поради оксидиращото въздействие на поливидон-йода, определянето на хемоглобина в кръвта и на глюкозата може да е неточно.

Странични ефекти:

Особености на приложение и дозировка:

Нанася се 2-3 пъти дневно върху засегнатото място. При продължително третиране се обезцветява, което е знак за окончателното консумиране на действащия йод. Прилага се продължително, до оздравяване. Следи се бъбречната и тиреоидната функция при прилагане върху обширни площи.
Контактна алергия; Промени във функцията на тироидната жлеза, ако са нарушени.
Тиреотоксикоза, контактна алергия спрямо йода, болест на Duhring, лечение с радиоактивен йод, деца до 6 месеца, бременност и лактация.
Рани, язви, декубитус, изгаряния, инфекции на кожата, суперинфекции при микотични заболявания.
Има антибактериални свойства. Подходящ е за почистване и лечение на рани. Има нищожна пенетрация през кожата. Съдържа 10% Polyvidonum Cum Iodo, 10% активен йод, макрогол 4000, вода, натриев хидроген карбонат.
унгвент в опаковка по 20 грама.
 

Реклама