Poractant Alfa (DCI)

Синоними: Curosurf (Dey Labs).

Лекарствени форми: Sol. intratracheal x 1,5 ml et x 3 ml (80 mg/ml).

Действие: Препаратът представлява екстракт от свински бели дробове и съдържа 99 % фосфолипиди и 1 % хидрофобни нискомолекулни протеини (сърфактант-асоциирани протеини SP-B и SP-C). Порактант се разпределя бързо върху повърхността на белодробните пътища и намалява повърхностното напрежение до < 4 mN/m, подобно на естествения човешки сърфактант.

Показания: За предотвратяване и лечение на респираторен дистрес синдром (РДС – хиалинно-мембранна болест) при недоносени.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се само интратрахеално от квалифициран персонал в специализирани здравни заведения.

Прилага се само строго интратрахеално със стандартен катетър (5 French), отрязан до дължина 8 сm. Определената доза се прилага двукратно, съответно в левия и десния главни бронхи в ляво или дясно странично положение. Годният за приложение разтвор съдържа пяна и малки партикули. Да не се разклаща ампулата. Прилага се директно, без допълнително разреждане.

Дозира се по 2,5 ml/kg, по 1,25 ml/kg/12 h. Дозата се титрира според клиничния отговор:

Тегло

Еднократна доза (ml)

Тегло

Еднократна доза (ml)

Начална 2,5 ml/kg

Повторна 1,25 ml/kg

Начална 2,5 ml/kg

Повторна 1,25 ml/kg

600 - 650 g

1,60

0,80

1301 - 1350 g

3,30

1,65

651 - 700 g

1,70

0,85

1351 - 1400 g

3,50

1,75

701 - 750 g

1,80

0,90

1401 - 1450 g

3,60

1,80

751 - 800 g

2,00

1,00

1451 - 1500 g

3,70

1,85

801 - 850 g

2,10

1,05

1501 - 1550 g

3,80

1,90

851 - 900 g

2,20

1,10

1551 - 1600 g

4,00

2,00

901 - 950 g

2,30

1,15

1601 - 1650 g

4,10

2,05

951 - 1000 g

2,50

1,25

1651 - 1700 g

4,20

2,10

1001 - 1050 g

2,60

1,30

1701 - 1750 g

4,30

2,15

1051 - 1100 g

2,70

1,35

1751 - 1800 g

4,50

2,25

1101 - 1150 g

2,80

1,40

1801 - 1850 g

4,60

2,30

1151 - 1200 g

3,00

1,50

1851 - 1900 g

4,70

2,35

1201 - 1250 g

3,10

1,55

1901 - 1950 g

4,80

2,40

1251 - 1300 g

3,20

1,60

1951 - 2000 g

5,00

2,50

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към някои от съставките на медикамента.
Брадикардия, хипотония, запушване на ендотрахеалната тръба, кислородна десатурация с цианоза.
Не са известни.
 

Реклама