Porfimere sodium (DCI)

Синоними: Photfrin (Ipsen Biotech).

Лекарствени форми:

Действие:

Натриевият порфимер придобива цитотоксична и антитуморна активност след облъчване на тумора (фотоактивиране) с лазерни лъчи с дължина на вълната 630 nm.

Плазменият му полуживот е 454 h. Елиминира се главно с фекалиите.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Порфирия, алергия към порфирини, подозрение за ерозоя на a. Pulmonalis или аортата – риск от масивна хемофтиза, езофаготрахеални или бронхо-езофагеални предшестващи фистули.
Фотосенсибилизация, нежелани ефекти както след всяко ендоскопично лечение или дължащи се на основното заболяване.
При комбинация с други фотосенсибилизаращи медикаменти нараства риска от фотосенсибилизация. Не трябва да се прилага едновременно с гликокортикоиди.
Лиофилизатът от флакона с 15 mg се разтваря с 6,6 ml изотоничен разтвор на глюкозата, а флаконът от 75 mg – с 31,8 ml. Дозира се по 2 mg/kg телесна маса и се инжектира бавно венозно. Лиофилизатът не бива да се разтваря с физиологичен серум, нито да се смесва с други медикаменти. Пациентът не трябва да се излага на интензивна слънчева или изкуствена светлина след инжектирането на препарата в продължение на 30 дни. Той подлежи на ендоскопно наблюдение и евентуална хирургическа интервенция в случай на респираторен дестрес, руптура на бронхиален съд, ерозия на трахеята.
За лечение на решутите на недребноклетъчен бронхогенен карцином и на карцином на хранопровода, които са били обект на предшестващо локорегионално лечение.
Натриевият порфимер е първият представител от медикаменти за т. Нар. Фотодинамична терапия, която е метод за селективна фотодеструкция на тумори, достъпни за ендоскопия. Основният принцип почива върху сенсибилизиращ медикамент, който става активен в присъствие на адаптирана лазерна светлина (фотоактивация).
Fl. Lyophilisat x 15 mg et x 75 mg pro inj. i.v.
 

Реклама