Prajmalium bitartarat (DCI)

Синоними: Neo-Gilurytmal (Kali-Chemie), Neo-Gilurytmal (Giulini).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Както при аймалина и детаймина.
Както при аймалина и детаймина.
Перорално се прилага в началото по 20 mg 3 – 4 пъти дневно, а след получаване на ефект се провежда поддържащо лечение с по 10 – 20 mg три пъти дневно. Венозно се инежктира по 50 mg струйно да 5 min при пристъпи от надкамерни тахикардии, възникнали по re-entry механизъм особено при WPW синдром.
За контрол н акамерни и над камерни екстрасистоли с различна етиология, за противорецидивно лечение след прекъсване на надкамерни и камерни тахикардии. Той може да бъде по- ефикасин от лидокаина при контрол на комплексните камерни аритмии в началото на острия миокарден инфаркт.
Праймалинът има същия механизъм на антиаритмично действие като аймалина, но фармакокинетичната му характеристика позволява и перорално приложение: добра ентерална резорбция, по-малка степен на чернодробен метаболизъм, начало на действие след 25 – 30 min, по-бавно елиминиране с урината и продължителност на действие след еднократна доза 4 - 6 h. Внасян рer os през 8 h дава сравнително постянно ниво на серума. При венозно приложение десйтвието му започва след 2 – 3 min, достига бързо терапевтичн аконцентрация и се елиминра бързо от серума 20 – 25 min.
Tabl.x 20 mg;Amp.x 50mg/10 ml pro inj.i.v.
 

Реклама