Pramipexole Dihydrochloride (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

Седмица

Дневна доза на три приема (mg)

1

0.375

2

0.75

3

1.5

4

2.25

5

3

6

3.75

7

4.5

Подържащото лечение се провежда в дози от 1,5 до 4,5 mg разпределена в три равни приема дневно като евентуална се комбинира с леводопа (около 800mg дневно). При пациенти с ХБН се дозира според креатининовия клирънс:

Креатининов клирънс

Начална доза

Максимална доза

> 60 ml/min

0.125 mg три пъти дневно

1.5 mg три пъти дневно

35 – 59 ml/min

0.125 mg три пъти дневно

1.5 mg два пъти дневно

15 – 34 ml/min

0.125 mg еднократно дневно

1.5 mg еднократно дневно

< 15 ml/min или пациенти на хемодиализа

Не се прилага

: При пациенти с нормална бъбречна функция лечението започва със субтерапевтични дози за да се избегнат странични прояви, основно хипотония. Препоръчва се следната схема на дозиране:
: Свръхчувствителност към някои от съставките на медикамента.
:Увеличава плазмените нива на Carbidopa/Levodopa 40 %. Плазмените нива на прамипексола се увеличават при едновременно приложение със Cimetidine, Ranitidine, Diltiazem, Triamterene, Verapamil, Quinidine и Quinine. Допаминовите антагонисти блокират ефектите на препарата - фенотиазини, бутирофени, тиоксантени и метоклопрамид.
: В около 5% гадене, замайване, безсъние, сънливост, запек, астения, халюцинации. При по-възрастни пациенти на комбинирано с леводопа лечение - ортостатична хипотония, екстрапирамидна симптоматика, хипотония, увреждания на съня, халюцинации. : За лечение на идиопатична болест на Parkinson. : Прамипексолът е допаминов агонист за лечение на проявите на идиопатична болест на Parkinson. Има висок афинитет към D3 и па-слаб към D2 и D4 рецепторите. Точният механизъм на действие не е известен, вероятно се държи на стимулация на допаминовите рецептори в ретикуларната формация, субстанция нигра и невроните свързани с корпус стриатум. Приет перорално се абсорбира бързо и почти напълно, независимо от наличието на храна, достига максимални плазмени концентрации за 2 h. Свързва се слабо с плазмените протеини - 15 %. Разпределя се почти двойно по-високи концентрации в еритроцитите. Има терминален полуживот при по-млади пациенти от 8 h при по–възрастни 12 h. Елиминира се предимно непроменен в 90 % с урината. : Tabl. x 0,125 mg, x 0,25 mg, x 0,5 mg, x 1 mg et x 1,5 mg.: Mirapex (Pharmacia and Upjohn), Daquiran, Mirapexin, Sifrol.
 

Реклама