Prаzepam ( DCI )

Синоними: Lysanxia ( Parke-Davis ),Dmetrin ( Gödecke/Parke-Davis).

Лекарствени форми: Lyksanxia – tabl. x 10 mg et x 40 mg, sol. fl. x 20 ml ( 30 gtt = 1 ml = 15 mg ); Demetrin – tabl.x 10 mg et x 20 mg.

Действие:

Още по време на първия пасаж през черния дроб празепамът се метаболизира изцяло в дезалкилпразепам, който обуславя фармакологочната активност на препарата. Пикова плазмена концентрация се получава към края на 4-ия и 6-ия час. Плазменият полуживот на дезалкилпразепама е средно 65 h и елиминирането му става постепенно. Преминава трансплацентрално и в майчиното мляко.

Показания:

- За провеждане на алкохолна дезинтоксикация и профилактика на инцидентите на отмяна.

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

През първите и последните три месеца на бременността, през периода на кърмене, алергия към бензодиазепини, тежка дихателна недостатъчност. Предпазливо трябва да се прилага при водачи на МПС и работещи с опасни машини поради риск от заспиване.
Кожни макулопапулозни обриви, сърбеж; сомнолентност, особено при стари хора; мускулна хипотония, ретроградна амнезия; абстинентни прояви, особено при внезапно спиране след продължително лечение с високи дози.
При едновременно приложение с депресори на ЦНС и невро-мускулни депресанти се изявява адитивен синергизъм.
Обикновено се прилага по 10 – 30 mg дневно в един прием вечер или разпределени в няколко приема. В психиатричната практика се прилага в по-високи дози – от 20 до 60 mg дневно, средно по 40 mg/24 h в един прием вечер. При пациенти от напредналата и старческата възраст дозировката трябва да да се редуцира, най-често наполовина от дозата за възрастни. При болни с ХБН и чернодробна недостатъчност дозировката трябва да се адаптира съобразно функционалните нарушения.
- Състояния на тревожност и безпокойство във всичките им форми – страхова невроза, неврози с вегетативна симптомика, психосоматични заболявания и функционални нарушения, съчетани с безпокйство, тревожност и вътрешно напрежение.
Prazepam е анксиолитик от групата на бензодеазепините и притежава всичките им ефекти: анксиолетичен, седативен,хипнотичен, антикунвулсивен, миорелаксиращ и амнезиращ. Тези ефекти са свързани с едно специфично агонистично действие върху централни рецептори, които са съставна част от комплекса “ макромулеколярни GABA-OMEGA-рецептори” ( наречени още BZD 1 и BZD 2 ) модулиращи отварянето на хлорните канали.
 

Реклама