Praziquantel (DCI)

Синоними: Biltricide (Miles Pharm), Biltricide (Bayer Pharma), Cesol (Merck).

Лекарствени форми: Tabl. x 600 mg; Cesol – tabl. x 150 mg.

Действие: Празиквантел има трематодицидно действие. Той индуцира бързи контракции на шистозомите и има специфичен ефект върху пермеабилитета на клетъчните мембрани. Причинява вакуолизация и дезинтеграция на шистозомната обвивка. Резорбира се бързо до 80 % от орално внесената доза и максимална серумна концентрация се получава за 1 – 3 h след приемането. Подлага се на first pass effect и активния принцип бързо и напълно се метаболизира. Плазменият му полуживот е 1 до 1,5 h. Повече от 80 % от внесената доза се елиминира за 4 дни през бъбреците. Преминава слабо в майчиното мляко.

Показания: Прилага се за лечение на инвазии с различни видове шистозоми: Schistosoma intercalatum, Schistosoma japonicum, mansoni et haematobium и на инфекции, дължащи се на чернодробен метил, Clonorchosis sinesis, Opisthorchosis viverrini, Paragonimus westwrmani.

Особености на приложение и дозировка: Лечението се провежда според вида на паразита по следната схема:

Вид на паразита

Дозировка

Schistosoma haematobium

Една единствена доза от 40 mg/kg за един ден лечение

Schistosoma mansoni, Schistosoma intercalatum

Една единствена доза от 40 mg/kg или два пъти по 20 mg/kg за един ден лечение

Schistosoma japonicum

Една единствена доза от 60 mg/kg или два пъти по 30 mg/kg за един ден лечение

Clonorchis sinensis, Opisthorchis viverrini

3 пъти по 25 mg/kg за един ден лечение

Paragonimus westermani

Три пъти по 25 mg/kg/24 h в продължение на 2 дни

Особености на употреба: Таблетките се приемат с малко течност за предпочитане след ядене. Интервалите между отделните приеми трябва да бъдат от 4 до 6 h.

Взаимодействие с други лекарства: При едновременно приложение с дексаметазон има риск от намаление на плазмените концентрации на празиквантела.

Странични ефекти: Общо взето добре поносим препарат. Може да се наблюдават: обща слабост, главоболие, виене на свят, стомашен дискомфорт, гадене, повишаване на температурата и рядко уртикария.

Противопоказания: Свръхчувствителност към препарата, чернодробни заболявания, по време на бременност и лактация, очна цистерцикоза.

 

Реклама