Prednisolone (DCI)

Синоними: Prednisolon (Balkanpharma), Prednisolon “Labatec” (Labatec), Prednisolon “Spirig” (Spirig), Prednisolon Tabletten (Streuli), Ultracortene H (Novartis), Hostacortin H (Aventis), Predni-Helvacort (Helvepharm), Decortin H (Merck), Deltacortil (Pfizer), Hydrocortancyl (Roussel), Solupred tabl.-efferv. (Houde), Solupred sol buvable (Houde).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Обичайна дозировка:

Особености на употреба:

Таблетките се вземат след нахранване. Парентерално се прилага: интраартикуларно и перилигаментарно по 0,5 – 2 ml, епидурално и интраарахноидално по 1 – 2 ml, интраутеротубуларно по 3 ml, в серозните кухини по 1 – 3 ml, интраокуларно по 0,25 – 1,0 ml, интрасинуидално – 3 ml и други.
30 – 60 mg/24 h.
При възрастни се назначава в доза 0,5 – 1 mg/kg/24 h. Началната доза е 40 – 60 mg дневно, като след отзвучаване на острите прояви се намалява с по 5 mg през 4 – 5 дни. При достигане на дневната доза 30 mg може да се провежда т.нар. алтернираща терапия – дозата за 48 h се дава веднъж сутрин през ден. При постигане на терапевтичен ефект дозата постепенно се намалява до поддържаща доза от 5 – 10 mg дневно. При деца и кърмачета, за краткотрайно лечение се използва в доза 1 – 3 mg/kg/24 h, а за поддържащо лечение при хронични състояния се дозира по 0,25 – 0,5 mg/kg/24 h.
Язва на стомаха и дуоденума, остеопороза, тежки психози и психоневрози, хипертония, диабет, застойна сърдечна недостатъчност, остри инфекции особено вирусни, напреднала и терминална ХБН.
Поради опасността от хипокалиемия съществува възможност за дигиталисова интоксикация. Едновременното му приложение с инсулин, метформин и сулфонамидни антидиабетични средства, намалява ефекта на последните. Не се препоръчва едновременното му приложение с венозен еритромицин, антиаритмични средства (хинидин, сотазол, дизопирамид, амиодарон и бретилиум) поради хипокалиемията, удължаването на QT интервала и възможността от поява на камерни тахикардии. Понижава плазмените нива на салицилатите, но след прекратяване на лечението с преднизолон е възможно рязко повишаване на салицилемията. Ензимните индуктори (фенобарбитал, фенитоин, рифампицин) намаляват ефикасността на преднизона поради повишеният му катаболизъм. Инхибира действието на интерферон-алфа. Има синергизъм при едновременното му приложение с циклоспорин. Поради задръжката на течности се намалява ефикасността на антихипертензивните средства. Задържа по-малко натрий и течности в организма, отколкото хидрокортизона. При продължително приложение може да доведе до безсъние, умерен хирзутизъм, активиране на латентни инфекции, психични нарушения, артериална хипертония, стероиден диабет, активиране на язва, хеморагии и перфорации на стомашно-чревния тракт, полови нарушения, остеопороза, атланто-аксиална сублуксация. Прилага се за лечение на остър ставен ревматизъм, ревмокардит, колагенози, имунни нефропатии, бронхиална астма, алергични заболявания, бластни левкози, болест на Ходжкин и неходжкинови лимфони, хемолитични анемии, адисонова болест, анкилозиращ спондилит, ревматоиден полиартрит, серумна болест, улцерозен колит и болестта на Crohn, миастения, мозъчен оток, свръхчувствителност към лекарства, пемфигус и други.Синтетичен дериват на хидрокортизона, който във фармакологично и клинично отношение е по-ефективен от изходния препарат. Неговото противовъзпалително, антиалергично и антипролиферативно действие е 4 – 5 пъти по-силно изразено от това на хидрокортизона, докато натрий-задържащото му действие е сведено до минимум. Има лимфопенично действие и намалява броя на еозинофилите. Потиска антитялообразуването, намалява активирането и действието на комплемента, намаля образуването на фиксирани имунни комплекси. Приет перорално, началото на действие варира, пикови плазмени концентрации се достигат за 1 – 2 h и има продължителност на действие 24 – 36 h. Метаболизира се в черния дроб с време на полуживот 3,5 h. Ексретира се с урината. Преминава през плацентата и в майчиното мляко. Tabl. x 5 mg, x 20 mg et x 50 mg; Fl. x 25 mg/1 ml et x 125 mg/5 ml; Solupred sol.buvable – 50 mg/50 ml.
 

Реклама