Prednisolone hemisuccinate natrium (DCI)

Синоними: Solu-Decortin (Merck – Darmstadt), Hostacortin H solubile (Aventis), Prednisolut (Jenapharm).

Лекарствени форми: Solu-Decortin – сухи amp. x 25 mg, x 50 mg, x 250 mg et x 1,0 g; Hostacortin H solubie – сухи amp. x 10 mg et x 25 mg; Prednisolut – amp. x 10 mg/0,5 ml, x 25 mg/1 ml et x 100 mg/1,5 ml + разтворител.

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Странични ефекти: При продължително приложение в големи дози – психични нарушения, безсъние, хирзутизъм, артериална хипертония, стероиден диабет, активиране на латентни инфекции, на язва, хеморагии и перфорации на стомашно-чревния тракт, остеопороза, полови нарушения, атланто-аксиална сублуксация и други.

Противопоказания: Язва на стомаха и дуоденума, остеопороза, тежки психози и психоневрози, хипертония, диабет, остри особено вирусни инфекции, ХБН. При диабетици да се взема под съображение необходимостта от по-големи дози инсулин!

Разтворите се приготвят ex tempore със стерилна редестилирана вода и се разреждат с физиологичен разтвор или разтвор 5 % глюкоза 250 – 500 ml. Може да се приложи и мускулно, подкожно или локално.
Прилага се бавно венозно или във венозна капкова инфузия по 50 – 100 – 250 mg и повече дневно. Действието на еднократната инжекция продължава 8 – 12 h. При повечето болни е достатъчно венозното приложение да продължи 2 – 3 дни, след което може да се премине на перорална терапия.
25 – 50 mg – inj. i.v., i.m. intraarticularis, intrathecalis.
Шокови състояния, тежки алергични реакции, серумна болест, адисонова и тиреотоксична криза, астматичен статус, чернодробна кома, остри токсикози и други.
Преднизолонов препарат за венозно приложение при витални индикации и за спешно лечение с гликокортикоиди.
 

Реклама