Prednisolone tetrahydrophtalate natrium (DCI)

Синоними: Ultracortene-H hydrosoluble (Novartis).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти: При продължително приложение в големи дози – психични нарушения, безсъние, хирзутизъм, артериална хипертония, стероиден диабет, активиране на латентни инфекции, на язва, хеморагии и перфорации на стомашно-чревния тракт, остеопороза, полови нарушения, атланто-аксиална сублуксация и други.

Противопоказания: Язва на стомаха и дуоденума, остеопороза, тежки психози и психоневрози, хипертония, диабет, остри особено вирусни инфекции, ХБН.

Разтворът не трябва да се смесва в спринцовката с други лекарства!
Съдържанието на една ампула се разтваря чрез добавяне на 2 ml физиологичен разтвор или двойно дестилирана вода. Разтворите се употребяват веднага след приготовлението им. За венозна перфузия разтворът може да се разреди с 250 – 500 ml физиологичен разтвор на глюкоза. Може да се аплицира мускулно и подкожно. Не се допуска съхраняване на разтвора за инжектиране!!
Когато животът на пациента е в опастност, се инжектира бавно венозно 25 – 100 mg водноразтворим ултракортен H, след което лечението продължава с венозна капкова перфузия, като денонощната доза може да достигне до 250 mg и вечер.
25 – 250 mg/24 h.
Прилага се при шокови състояния: след травми и изгаряния, по време на оперативни интервенции, отравяния, кардиогенен шок при инфаркт на миокарда. При тежки алергични реакции, серумна болест, медикаментозни алергични реакции, при отравяния, след ухапвания от змии и насекоми, астматичен статус, адисонова и тиреотоксична криза и други.
Представлява водноразтворим преднизолонов препарат за парентерално приложение. Има бързо настъпващо и мощно гликокортикоидно действие. Особено изразено е неговото противошоково, антиалергично и антитоксично действие.
Amp. x 10 mg, x 25 mg, x 100 mg et x 250 mg pro inj. i.v. et i.m.
 

Реклама