Prethcamide (DCI)

Синоними: Micorene (Novartis).

Лекарствени форми: Perles x 100 mg; Sol. fl. x 15 ml (1 ml = 36 gtt = 150 mg); Amp. 15 % x 1,5 ml = 225 mg.

Действие: Микорен съдържа във всяка лекарствена форма по равни части от две активни съставки: диетиламид на N-кротонил-алфа-етиламиномаслена киселина и диетиламид на N-кротонил-алфа-пропиламиномаслена киселина, които взаимно потенцира своя аналептичен ефект и действа почти изцяло селективно върху дихателния център. Микорен увеличава бързо амплитудата и дишането, без практически да увеличава честотата му. Внасян регулярно, той има трайно и постоянно действие, като повишава концентрацията на О2 в артериалната кръв и се понижава парциалното напрежение на СО2. няма забележимо влияние върху пулса и артериалното налягане. Действието му се осъществява и при патологични условия, например при респираторна ацидоза или при отслабване на хипоксемичните стимули, при пациенти, подложени на кислородолечение.

Показания: - Перорално под формата на перли и капки се прилага за отстраняване на леки дихателни нарушения и за лечение на хронична дихателна недостатъчност: белодробен емфизем, продължителна имобилизация, при височинна болест, реконвалесценция, сърдечни заболявания, като добавка към специфичната кардиотерапия.

  • Парентерално се прилага при дихателна недостатъчност, причинена от хронични бронхопневмопатии или за профилактика на хиповентилацията по време на оксигенотерапия. При отравяне със сънотворни, опиати, въглероден окис, алкохол и други. За съкращаване продължителността на наркозата или при хиповентилация в следнаркозния период.

  • При синя и бяла асфиксия на новородените.

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Не са познати. Предпазливо – при спазмофилия! 
У възрастни пациенти при орално приложение може да се развият диспептични прояви особено при едновременно приемане и на сърдечен гликозид. При венозно приложение на големи дози може да се появят транзиторни парестезии, гадене, кихавица, краткотрайно възбуждане. Повръщане и мускулни крампи се наблюдават много рядко. Тези прояви отзвучават при забавяне на скоростта на перфузията.
При възрастни перорално се прилага по 1 перла или по 20 – 40 капки 3 – 5 пъти дневно през равни интервали. При деца се прилага: над 7 години (30 kg) – по 15 gtt 3 пъти дневно, при малки деца (под 20 kg) – по 10 gtt 3 – 5 пъти дневно, при кърмачета (10 kg) – по 6 gtt 3 – 5 пъти дневно, на новородени се дава по 2 gtt 3 – 5 пъти дневно. Капките се приемат с малко вода или чай. Парентерално се прилага подкожно, мускулно или венозно бавно по 0,5 – 1,5 ml 3 – 6 пъти дневно. При недоносени и новородени се инжектира по 6 – 9 mg/kg мускулно, подкожно или бавно венозно. При асфиксия на новородените се инжектира във v.umbilicalis по 0,3 – 0,5 ml разреден в 5 ml изотоничен разтвор на NaCl, след което кордона се притиска. В тежки случаи може да се приложи и във венозна перфузия, като 3 – 6 ампули се разтварят в 50 ml физиологичен разтвор и се перфузира в продължение на 30 – 45 min. Скорост на перфузията 20 mg/min. Дневно може да се приложат 1 – 4 перфузии.
 

Реклама