Primidone (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания

- Прилага се и като антиаритмично средство при надкамерна и камерна аритмия, при интоксикация с дигиталисови гликозиди.

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

При деца се дозира: кърмачета и деца до 2 години – по 250 – 500 mg дневно (40 mg/kg); деца от 2 до 5 години – по 500 – 750 mg/24 h; от 6 до 10 години – по 0,75 – 1,0 g/24 h.

: Лечението на епилепсията се започва с ниски дози. При възрастни първата вечер се дават 125 mg реди лягане и на всеки 3-ти ден дозата се увеличава с по 125 mg, докато се достигне доза от 2 таблетки (500 mg) дневно. След това дозата се увеличава с по една цяла таблетка (250 mg), докато се постигне контрол на пристъпите или до максимално поносимата доза. Обикновено терапевтичен ефект се достига с дневна доза 0,75 – 1,0 g, разпределена в 2 приема – сутрин и вечер. Терапевтичната плазмена концентрация е 5 – 12 μg/ml.
: Тежки чернодробни и бъбречни заболявания, порфирия, костномозъчна хипоплазия.
: При едновременно приложение с контрацептивни средства, гликокортикостероиди, тетрациклини, дигитоксин, теофилин, орални антикоагуланти и други намалява тяхната плазмена концентрация и ефектите им. При едновременно приложение с имипраминови антидепресанти може да се провокира настъпването на генерализирани конвулсивни пристъпи. При комбинация с валпроева киселина, особено в началото, настъпва повишение на плазмените нива на примидона и проявяване на нежеланите му странични ефекти.
: Рядко се наблюдават бавен и неясен говор, главоболие, гадене, световъртеж, атаксия. Дневна сънливост настъпва само при предозиране.
: - Прилага се за лечение на епилепсия, протичаща с grand mal и смесена форма на епилепсия.
: Примидонът има изразено антиконвулсивно действие, подобно на това на фенобарбитала, но в обичайните дози няма изразена сънотворна активност и не води до дневна сънливост. Има добра абсорбция в стомашно-чревния тракт – 60 до 80 % от орално приетата доза. Пикова серумна концентрация се достига към 4-ия час от приемането. Трансцеребралния му пасаж е лесен и равновесие със серумната концентрация се достига към 3 – 4-ия час. С плазмените протеини примидонът практически не се свързва. Плазменият му полуживот е 6 – 9 h. В черния дроб се метаболизира чрез окисление до фенобарбитал и фенилетилмалондиамид, който също има антиконвулсивна активност. Антиконвулсивният ефект на примидона се проявява главно при grand mal и при психомоторни пристъпи. Елиминира се с урината отчасти непроменен и под формата на фенилетилмалондиамид.
: Hexamidin – tabl. x 250 mg; Primidon - susp. fl. x 120 mg (50 mg/ml); Mysoline – tabl. x 250 mg; Liskantin – tabl. x 250 mg, susp. fl. x 150 ml (125 mg/5 ml); Mylepsinum – tabl. x 250 mg.
: Hexamidin (Balkanpharma), Primidon (Sopharma), Mysoline (I.C.I. Pharma), Liskantin (Desitin Arzneimittel), Mylepsinum (Zeneca).
 

Реклама