Prinizide (MSD), Zestoretic (Stuart)

Лекарствени форми: Prinizide – tabl. = Lisinopril 20/20 mg + Hydrochlorothiazide 12,5/25 mg; Zestoretic – tabl. = Lisinopril 20/20 mg + Hydrochlorothiazide 12,5/25 mg.

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Анурия, свръхчувствителност към сулфонамиди, анамнеза за алергични реакции, по-специално ангиоедем.
При големи дози може ад се развият страничните ефекти и на двете съставки на препарата.
Лечението се започва обикновено с малки дози, които постепенно се увеличават до постигане на антихипертензивен ефект, като дневната доза лизиноприла не бива да надминава 80 mg, а на хидрохлоротиазида - 50 mg. Дневната доза се взема наведнъж сутрин.
При първична и вторична АХ.
Комбиниран препарат, който съдържа дългодействащия инхибитор на АСЕ – Lisinopril , и тиазиден диуретик, обуславящи подчертаното му антихипертензивно действие.
 

Реклама