Probenecid (DCI)

Синоними: Probenecid (Milan), Probenecid Wieth-Ayers), Benemid (MSD), Benemide (Dombs Adrian).(

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към препарата, бременност, деца до 2 години, ХБН, тежки чернодробни увреждания. Да не се прилага по време на остра подагрозна криза.
Алергични прояви: сърбеж, уртикария, анафилаксия, треска. Гастро-интестинални прояви: гадене, повръщане, анорексия, хепатална некроза. Бъбречни увреждания: нефрозен синдром, хематурия, бъбречни колики. Хематологични прояви: апластична анемия, левкоцитопения, хемолитична анемия у пациенти с генетично обусловени дефицит на глюкозо-6-фосфатдехидрогенеза.
Да не се прилага едновременно със салицилати и пиразинамид, тъй като те антагонизират действието на пробеницида. Пробеницидът удължава действието на сулфанилурейните препарати и повишава риска от хипогликемии. Удължава полуживот на пеницилина, ампицилина, индометацина, дапсона, сулфинпиразона, като намалява бъбречната им екскреция.
За да се избегне изкристализирането на пикочната киселина в кисела урина, е необходимо урината да се алкализира, като се приема натриев бикарбонат по 3,0 – 7,5 g дневно или Kalium citricum по 7,5 g дневно.
Лечението се започва обикновено с половин до една таблетка и при необходимост постепенно се увеличава дневната доза до 3,0 g, средно 1,5g/24h. Лечението трябва да се провежда постоянно, за да се поддържат нормални серумни уратни нива. За поддържане на високи серумни концентрации на пеницилиновите препарати се използва в дневна доза 2,0 g , докато трае курсът на лечението с пеницилин.
Прилага се за лечение на хиперурикемии, съчетани с подагра и подагрозен артрит. Прилага се и като адювант при антибиотична терапия с пеницилин, ампицилин, оксацилин и клоксацилин за повишаване и удължаване на плазмените им нива.
Пробеницидът има урикозурично и блокиращо бъбречния тубуларен транспорт действие. Той инхибира тубулната реабсорбция на уратите и така увеличава уринарната екскреция на пикочната киселина и намалява серумната концентрация на уратите. Ефективната урикозурия редуцира разтворимия уратен пул, забавя отлагането на урати и спомага за извличането на уратните депозити от тъканите.
Tabl.x 500 mg.
 

Реклама