Probucol (DCI)

Синоними: Lurselle (Lepetit), Lursell (Merrell Dow), Lorelco (Marion Merrell Dow)

Лекарствени форми:

Действие:

При орално приемане се резорбира по-малко от 10% от внесената доза. С плазмените протеини се свързва слабо – 5%. Пробуколът се транспортира в 95% от серумните липопротеини. Плазменият му полуживот е 23 дни. Той преминава плацентарната бариера и в майчиното мляко. Метаболизира се слабо и се елиминира главно с жлъчката.

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към препарата. Болни с тежки миокардни увреждания, удължен QT интервал, камерни аритмии, синкопални състояния.
Пробуколът се понася много добре. Не се наблюдават сериозни странични прояви, освен леки смущения от страна на стомашно чревния тракт – честа дефекация, понякога диария, метеоризъм, гадене, повръщане, които след третия месец от приложението му обикновено изчезват. Много рядко се наблюдават кожни алергични реакции, тахикардия, световъртеж, удължаване на QT интервала на ЕКГ, синкоп, камерна тахикардия, ВВС.
Не е установено взаимодействие с други лекарства. Мазнините увеличават резорбцията му.
Прилага се по 250 – 500 mg два пъти дневно, сутрин и вечер преди ядене. Лечението се провежда продължително време – 3 до 5 години и повече.
2 х 1 таблетка дневно.
Прилага се за лечение главно на хиперлипопротеинемии, свързани с високо съдържание на тоталния серумен холестерол и на фракцията на холестерола в LDL: ІІ А и ІІ Б, по-рядко на ІІІ и ІV тип хиперлипопротеинемия.
Пробуколът е липидоразтворим и неразтворим във вода. Приет per os, само около 10% от него се резорбира, останалата част се излъчва бавно с фекалиите. Той потиска синтезата на холестерола и увеличава отделянето на жлъчните киселини и на холестерола с фекалиите. Понижава серумната концентрация на тоталния холестерол, и то главно за сметка на LDL холестерола. Същевременно потиска синтезата на Аро А1 и понижава HDL холестерола, но главно за сметка на HDL3 холестерола, докато антиатерогенната фракция HDL2 холестерол става непроменена. Не променя съществено концентрацията на триглицеридите.
Tabl.x 250 mg et x 500 mg.
 

Реклама